Intencje


Nowenna odprawiana jest w każdy piątek podczas Mszy św. o godz.19.00.

    MSZE  ŚWIĘTE

Msze św. w bazylice na Skałce odprawiane są w godzinach:

    :: w niedziele i uroczystości nakazane o godz. 7.00, 8.00, 9.00, 10.30, 12.30, 17.30, 20.00.


    :: w dni powszednie o godz. 7.00, 8.00, 16.00, 19.00.

  Intencje Mszy św. przyjmujemy każdego dnia w zakrystii.

  

 

 

      INNE NABOŻEŃSTWA


    :: ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU - w każdą 1. i 3. niedziele
       miesiąca po Mszy św. o 10.30;


    :: SAKRAMENT POKUTY - podczas Mszy św., z wyjątkiem godz. 16.00

 

    :: KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - codziennie o godz. 15.00


    :: RÓŻANIEC - w dni powszednie o godz. 18.30


    :: WIECZYSTA NOWENNA DO ŚW. STANISŁAWA BM - piątki o godz. 19.00


    :: WIECZYSTA NOWENNA DO ANIOŁÓW STRÓŻÓW - wtorki o godz 19.00


    :: RORATY - w Adwencie o godz. 19.00


    :: DROGA KRZYŻOWA - w Wielkim Poście o godz. 18.30


    :: WYPOMINKI - w listopadzie, połączone z Różańcem o godz. 18.30


    :: GODZINKI O NIEPOKALANYM POCZĘCIU NMP - w niedziele (od pażdziernika do czerwca)
       po Mszy św. o godz. 9.00


    :: NABOŻEŃSTWA MAJOWE, CZERWCOWE I PAŹDZIERNIKOWE -
       o godz. 18.30

 

     Wszystkich wiernych złączonych duchowo ze skałecznym sanktuarium polecamy Bogu w naszych zakonnych modlitwach.

 

RODZAJE MSZY ŚWIĘTYCH PRZYJMOWANE W NASZEJ BAZYLICE 

    Kościół otrzymał Eucharystię od Chrystusa, swojego Pana, nie jako jeden z wielu cennych darów, ale jako dar największy, ponieważ jest to dar z samego siebie, z własnej osoby w jej świętym człowieczeństwie, jak też dar Jego dzieła zbawienia. Nie pozostaje ono ograniczone do przeszłości, skoro "to, kim Chrystus jest, to, co uczynił i co wycierpiał dla wszystkich ludzi, uczestniczy w wieczności Bożej, przekracza wszelkie czasy i jest w nich stale obecne...".
    Gdy Kościół sprawuje Eucharystię, pamiątkę śmierci i zmartwychwstania swojego Pana, to centralne wydarzenie zbawienia staje się rzeczywiście obecne i "dokonuje się dzieło naszego Odkupienia". Ofiara ta ma do tego stopnia decydujące znaczenie dla zbawienia rodzaju ludzkiego, że Jezus złożył ją i wrócił do Ojca, dopiero wtedy, gdy zostawił nam środek umożliwiający uczestnictwo w niej, tak jakbyśmy byli w niej obecni. W ten sposób każdy wierny może w niej uczestniczyć i korzystać z jej niewyczerpanych owoców. Oto wiara, którą przez wieki żyły całe pokolenia chrześcijan. Tę wiarę Magisterium Kościoła nieustannie potwierdzało z radosną wdzięcznością za nieoceniony dar.
                (Jan Paweł II, Encyklika Ecclesia de Eucharistia, 11)

    Najświętsza Eucharystia, zawierając w sobie wszystkie dobra duchowe Kościoła, stanowi źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego. Kościół jest przekonany o nieskończonej wartości Mszy świętej, wypływającej z zasług Chrystusa. Znaczenie to dotyczy nie tylko samych uczestników Mszy świętej, ale także osób lub spraw, w intencji których jest ona odprawiana przez kapłana. Dlatego w jej celebrację wpisujemy całą rzeczywistość naszego życia, z nią łączymy radosne i smutne wydarzenia, jakie przynosi nam każdy dzień.

Msza św. godzinna
    Kapłan celebrujący jedną z Mszy świętych odprawianych codziennie w naszym kościele poleca Bogu Twoje intencje w ustalonym wcześniej dniu i godzinie. Może być ofiarowana zarówno w intencji osób żyjących prosząc dla nich o Boże dary czy też za bliskich naszemu sercu zmarłych, którym wypraszamy życie wieczne.

Msza św. w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa
    Szczególną okazją odnowienia się w łasce sakramentu małżeństwa przez udział w Eucharystii są małżeńskie jubileusze. Kościół w specjalnej liturgii składa Bogu dzięki za łaski otrzymane przez jubilatów oraz udziela im błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia. Msza św. sprawowana z racji małżeńskich rocznic wraz z obrzędem odnowienia ślubowania jest pięknym darem złożonym współmałżonkowi, czy też przez dzieci swoim rodzicom.

Msza św. gregoriańska
    Jest to cykl trzydziestu Mszy św. odprawianych w intencji osoby zmarłej. Tradycja tych Mszy św. sięga VII w., a przekazana przez św. Grzegorza oparta jest na wierze w uzdrawiającą moc Eucharystii, która może przybliżyć zmarłego do życia wiecznego.

Msza św. bezterminowa
    Każdy z kapłanów może się modlić w intencjach Twoich bliskich zmarłych czy też w intencjach podanych przez Ciebie, bez wyznaczenia konkretnego dnia i godziny.

Stypendium składane z racji Mszy św.
    To forma daru pieniężnego dołączonego do prośby o odprawienie Mszy św. w danej intencji. Dar ten umożliwia utrzymanie kościoła a także osób w nim pracujących.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Programista PHP: Michał Grabowski Projekt: Michał Zabielski