Intencje


Nowenna odprawiana jest w każdy piątek podczas Mszy św. o godz.19.00.

DWUDNIOWE KATECHEZY (NAUKI)  DLA NARZECZONYCH (TZW. KURSY PRZEDMAŁŻEŃSKIE)  
Katechezy odbędą się w następujących terminach:

W paźdzeriniku br.  kursu nie będzie.

9-10 listopada 2019

7-8 grudnia 2019

18-19 stycznia 2020

15-16 lutego 2020

7-8 marca 2020

25-26 kwietnia 2020

16-17 maja 2020

20-21 czerwca 2020

 

Prowadzący: O. dr Michał Handzel OSPPE

Zapisy na kurs przedmałżeński można dokonać oraz wszelkie informacje uzyskać poprzez pocztę elektroniczną - e-mail: kursnarodzine@gmail.com (odpowiedzi na mail: tylko w sprawie kursu).
W wyjątkowych wypadkach można skorzystać z informacji na temat kursów wysyłając sms-a na numer: 519-810-142.

O. Michał odpisuje na każdy e-mail wysłany w sprawie kursu przedmałżeńskiego. Czas oczekiwania na e-mail zwrotny zależy do liczby otrzymanech listów. Odpowiedź może być natychmiastowa, ale też i po tygodniu (czas maksymalny). Prośba o cierpliwość. Jeśli po tym czasie nie ma odpowiedzi, to znaczy, że mail nie dotarł i uprasza się, aby wysłać ponownie.

 

Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych:

25 maja 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym informujemy, że zebrane przed tym dniem dane osobowe (tj. imię lub imiona, nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego) z powodu prowadzenia Kursu Przedmałżeńskiego są gromadzone i przechowywane z racji wykonywania niezbędnych statutowych zadań Kościoła Katolickiego (art. 27 ust. 2 ppkt 4).

Administratorem danych jest Klasztor OO. Paulinów w Krakowie na Skałce, ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków.

Z Administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kursnarodzine@gmail.com lub pisemnie pod adresem: Klasztor OO. Paulinów w Krakowie na Skałce, ul. Skałeczna 15, 31-065 Kraków (koniecznie z dopiskiem na kopercie: Kurs Przedmałżeński).

Jednocześnie informujemy, iż:

- dane nie będą nikomu przekazywane i zostaną usunięte po upływie okresu 5 lat;

- w każdej chwili każda osoba ma prawo usunąć powierzone dane osobowe wysyłając informację na ten temat drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną.

 

KURS  PRZEDMAŁŻEŃSKI
    W Bazylice OO. Paulinów na Skałce prowadzone są dwudniowe katechezy dla narzeczonych. Katechezy te trwają: w sobotę od godz. 8:30 do 18:30, w niedzielę zaś od godz. 9:00 do 14:15. Uczestnictwo we wszystkich punktach programu jest obowiązkowe. W trakcie kursu realizowany jest program wyznaczony przez Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitarnej w Krakowie, obejmujący m.in. katechezy, Sakrament Pokuty, adorację Najświętszego Sakramentu, Mszę św. Plan katechez jest następujący:
    Sobota:
      8:30  Wprowadzenie i sprawy organizacyjne
      9:00  Katecheza: Sakrament pokuty (kapłan)
    10:00  Kawa, herbata.
    10:30  Spowiedź, Adoracja Najświętszego Sakramentu
    11:00  Msza św.
    12:15  Katecheza: Małżeństwo jako sakrament (kapłan)
    13:15  Katecheza: Etyka małżeństwa (kapłan)
    14:00  Przerwa obiadowa (szczegółowe informacje na kursie)
    15:30  Katecheza: Miłość małżeńska (małżeństwo)
    17:00  Katecheza: Psychologia małżeństwa i rodziny (małżeństwo)
    18:30  Zakończenie dnia
    Niedziela:
     9:00  Katecheza: Apostolstwo w rodzinie (małżeństwo)
    10:30 Przerwa
    10:45 Odpowiedzialne rodzicielstwo (małżeństwo)
    12:00  Przerwa
    12:30  Msza św.

     Zakończenie katechez i rozdanie zaświadczeń po Mszy św.
  
    (Poszczególne punkty programu i godziny mogą być dostosowane indywidualnie
     do danego kursu)
   
    Informacje można uzyskać także na furcie klasztornej
        pod numerami telefonów: /012/ 61-90-900 lub /012/ 421-72-44.

   Zapisy na kursy przedmałżeńskie w innych ośrodkach duszpasterskich
   w Krakowie prowadzi Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej:
    poniedziałek - piątek w godzinach od 9:00 do 13:00,
    wtorek i czwartek od 15:30 do 18:00,
    pod numerami telefonu: /012/ 628-81-50.

________________________________________

 Charakter miejsca męczeństwa św. Stanisława - Krakowska Skałka - skłania nas, paulinów do podjęcia kolejnego duszpasterskiego zadania, jakimi są dwudniowe katechezy dla narzeczonych, zwane potocznie kursami przedmałżeńskimi. Męczeństwo św. Stanisława w obronie praw człowieka, godności kobiety i rodziny, ładu moralnego pobudza do wyjścia naprzeciw młodym ludziom, którzy pragną zawrzeć związek małżeński i pomóc im w lepszym zrozumieniu tego, czym jest małżeństwo oraz ukazać im wskazaną przez Jezusa drogę do szczęścia w prawdziwej miłości dwojga osób.
    Organizowane przez nas spotkania odbywają się raz w miesiącu (oprócz miesięcy wakacyjnych) przez dwa dni (sobota i niedziela). W sobotę katechezy rozpoczynają się o 8:30 i trwają do 18:30. W niedzielę zaś od 9:00 do 14:15. Prowadzi je małżeństwo Marta i Henryk Kuczaj wraz z O.Michałem Handzlem.
    Państwo Kuczaj podejmują zagadnienia dotyczące miłości małżeńskiej, psychologii małżeństwa i rodziny, naturalnego planowania rodziny i apostolstwa w rodzinie. Prowadząc zajęcia odwołują się często do swojego małżeńskiego doświadczenia. Tak mówią o sobie: „Zawsze, ilekroć tutaj przychodzimy (na Skałkę), stajemy z takim wzruszeniem i odpowiedzialnością. Jest to miejsce uświęcone przez św. Stanisława, jego krwią. (...) Uważamy, że wszystko, co przekazujemy - po kilkunastu latach małżeństwa - ma służyć dobru. Staramy się w najprecyzyjniejszy sposób przekonać do tego, co mówimy, że to owocuje. Staramy się naszym szczęściem, radością życia rodzinnego świadczyć o tym, że tak właśnie jest”.
    Z kolei O. Michał w katechezach ukazuje naukę Kościoła na temat sakramentu małżeństwa oraz sakramentu pokuty i Eucharystii, które są bardzo ważne we właściwym przygotowaniu do małżeństwa, a także podejmuje zagadnienia etyki małżeńskiej.
    Ogólnie funkcjonująca w użyciu nazwa „kurs przedmałżeński” wydaje się być ściśle techniczną, wskazującą na formę jakiegoś szkolenia. W pierwszym odczuciu więc może ona nawet zrażać. Ktoś może spojrzeć krytycznym okiem na takie spotkania, myśląc o nich jak o jakimś kolejnym punkcie „do załatwienia” w ślubnych przygotowaniach obok różnych spraw dotyczących terminów, wizyt, sali, kwiatów, itd.
    W rzeczywistości jednak ma to być katecheza ukazująca dobrą nowinę o małżeństwie. „Nauka Kościoła o seksie i małżeństwie - pisze Ch. West, autor książki pt. „Dobra nowina o seksie i małżeństwie” - jest przede wszystkim dobrą nowiną. Prawdę tę należy podkreślić już od samego początku. Jest to dobra nowina, gdyż opiera się na prawdzie o miłości, a prawdziwa miłość jest spełnieniem osoby ludzkiej. Jednakże nauka Kościoła o płciowości i małżeństwie jest również nowiną wymagającą. Dzieje się tak, gdyż prawdziwa miłość zawsze stawia wymagania. Staramy się zachęcić właśnie do takiego spojrzenia na proponowane przez nas spotkania. Kościół pragnie szczęścia przyszłych małżonków. Tak pisze dalej Ch. West: „Osobiście czuję się dotknięty faktem, że dorastałem bez znajomości bogactwa i mądrości nauki katolickiej, pomimo dwunastu lat spędzonych w katolickich szkołach. To co mi przekazano, w dużym stopniu ograniczało się do prostego stwierdzenia: „Nie wolno”. Co więc zrobiłem? Oczywiście, coś wręcz przeciwnego. Gdyby powiedziano mi, jak piękna i wspaniała jest nauka Kościoła katolickiego o płciowości i małżeństwie, być może uznałbym ją za wartą zastosowania w życiu. Prawdopodobnie oszczędziłoby mi to bólu, który zadałem sobie i innym”.
    Formacyjne spotkania przedmałżeńskie ukazują również, jak radzić sobie w małżeńskich problemach, jak je rozwiązywać, jakie Kościół stawia wymagania małżonkom i jakie daje wskazówki, aby dopomóc im w jak najlepszej realizacji małżeńskiego powołania. Jednak najpełniejszą naukę otrzymuje się u stóp Jezusa, który pragnie szczęści każdego z nas i obdarza nas swoją miłością. Dlatego też podczas dwudniowych katechez przewidziany jest czas na przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, adorację Najświętszego Sakramentu i na uczestnictwo we Mszy Św. To połączenie katechez z doświadczeniem Chrystusa w sakramencie pokuty i Eucharystii sprawia, że uczestnicy kursu przeżywają go jako swoisty czas skupienia i refleksji.
    Również wspomniany na samym początku kontekst miejsca, gdzie odbywają się spotkania jest w tym przeżyciu bardzo pomocny. Wspomniane małżeństwo, które wraz z paulinami prowadzi katechezy, tak mówi na ten temat: „Kontekst tego miejsca bardzo pomaga w odbiorze naszych zajęć, dlatego, że św. Stanisław, patron moralności, złożył tutaj ofiarę z własnego życia właśnie w obronie małżeństwa. Odważył się zwrócić królowi uwagę na więzi, jakie powinny być w małżeństwie. To miejsce jest bardzo szczególne. Myślę, że jeżeli dzisiaj wiele spraw nie dotrze do tych młodych ludzi, to zawsze prosimy, aby pamiętali, w jakim miejscu o tym słyszeli, żeby - jeżeli my ich nie przekonamy - zwracali się do św. Stanisława, który na pewno pomoże im przebrnąć przez te labirynty moralne”.

 

Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Programista PHP: Michał Grabowski Projekt: Michał Zabielski