550 lecie Skałki

550 lecie fundacji Skałki przez ks. Jana Długosza i 550 lecie służby Paulinów na Skałce