Dziękczynienie za beatyfikację Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

Ojcowie Paulini Na Skałce
serdecznie zapraszają

do udziału w uroczystej Mszy Świętej odpustowej
ku czci św. Michała Archanioła
29 września 2021 r. o godz. 19.00
W PROGRAMIE

g. 16.30 — panel dyskusyjny (aula seminarium)
z cyklu „Kard. Stefan Wyszyński
— Prymas i interrex”,
Spotkanie 1, Prymas na Skałce.
Wiara – Patriotyzm – Tożsamość – Pamięć

Dyskusja z udziałem:

ks. Prof. Waldemara Chrostowskiego, prof. Krystyny Czuby
i dr hab. Łucji Marek

Prowadzenie dr Andrzej Sznajder (IPN Katowice)

g. 19.00 — Msza Święta pod przewodnictwem

J.E. Księdza Arcybiskupa
Marka Jędraszewskiego
z wprowadzeniem relikwii
bł. Stefana Wyszyńskiego