Dziękczynienie za beatyfikację Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

OJCOWIE PAULINI NA SKAŁCE serdecznie zapraszają do udziału w uroczystej Mszy Świętej odpustowej ku czci św. Michała Archanioła 29 września 2021 r. o godz. 19.00.

W PROGRAMIE

16.45 – panel dyskusyjny „Kard. Stefan Wyszyński – Prymas i interrex”, IPN Kraków (aula seminarium)

19.00 – Msza Święta pod przewodnictwem J.E Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego z wprowadzeniem relikwii bł. Stefana Wyszyńskiego