Jacek Malczewski

– artysta malarz.

Rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1912-1914. Wielki artysta, jeden
z najwybitniejszych przedstawicieli symbolizmu w malarstwie polskim przełomu XIX i XX wieku. Twórca cyklów malarskich poświęconych martyrologii Polski pod zaborami, autor pejzaży alegorycznych, portretów i autoportretów. Twórca znakomitych wizji malarskich ukazujących historię, sztukę, przemijanie, tradycyjne związki dzieła sztuki z życiem, kulturą antyczną i wiarą w Boga.

Jeden z założycieli Towarzystwa Artystów „Sztuka”, członek Dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Jest autorem fryzu reliefowego na Pałacu Sztuki, ukazującego twórczą drogę artysty. Dzieło Jacka Malczewskiego zaliczane jest do najwybitniejszych zjawisk współczesnej sztuki europejskiej.