Jasnogórska Rodzina Różańcowa

Jasnogórska Rodzina Różańcowa jest wspólnotą modlitewną, która od wielu już lat istnieje przy Bazylice    Na Skałce. W chwili obecnej gromadzi kilkanaście osób, w różnym wieku, które poprzez modlitwę różańcową i wypełnianie Statutu Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej pragną służyć Kościołowi, Ojcu Świętemu, wspierać dzieło ewangelizacji oraz dążyć do uświęcenia własnego i bliźnich.

W każdą pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca o godz. 10.30 cała wspólnota spotyka się na Mszy św. w Bazylice Paulinów Na Skałce, odprawianej w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich Członków Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej oraz o życie wieczne dla zmarłych czcicieli Różańcowej Pani. Po Mszy św. odmawiany jest zawsze Różaniec przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

Raz w miesiącu odbywa się także spotkanie na wspólne rozważania o aktualnych sprawach Kościoła.

Kilkukrotnie w ciągu roku odbywają się także wspólne spotkania, mające na celu braterskie spotkanie, życzliwa rozmowę oraz omówienie bieżących problemów funkcjonowania Wspólnoty i jej zadań w dzisiejszym świecie.