Ogłoszenia na Niedzielę Męki Pańskiej, palmową 2022

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego uwieńczeniem jest
Święte Triduum Paschalne. Liturgia Wielkiego Czwartku, Piątku i Wielkiej
Soboty będzie uobecnieniem największych tajemnic naszej wiary: męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziś podczas każdej Mszy św. święcimy
palmy. Natomiast uroczyste poświęcenie palm z procesją – o godzinie 10.30.
2. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty, aby w stanie łaski
uświęcającej przeżywać wielkie wydarzenia wielkanocne. W naszej bazylice w
ciągu tygodnia spowiadamy podczas Mszy św. o godz. 7.00, 8.00 i 19.00. W
Wielki Czwartek spowiedź tylko po zakończeniu Liturgii do godz. 22.00; w
Wielki Piątek w ciągu dnia od godz. 7.00 do 18.00 oraz po zakończeniu Liturgii
do godz. 22.00; w Wielką Sobotę spowiadamy w ciągu dnia od godz. 7.00 do
18.00.
3. W Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej sprawowana będzie o godz.
19.00. Po jej zakończeniu rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu w
Ołtarzu wystawienia do godz. 22.00.
4. W Wielki Piątek, adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7.00. Liturgia
Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 19.00; po jej zakończeniu zachęcamy do
adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim do godz. 22.00.
Przypominamy, że tym dniu, ze względu na tajemnice Męki Jezusa, obowiązuje
nas post ścisły (ilościowy) i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
5. Zapraszamy na parafialną Drogę Krzyżową w Wielki Piątek. Rozpoczęcie ona o
godz. 15.00 na placu przed skałeczną bazyliką. Zakończenie w kościele św.
Katarzyny.
6. W Wielką Sobotę, adoracja przy Grobie Pańskim od godz. 7.00. Pokarmy na
stół wielkanocny będziemy poświęcać od godz. 9.00 do 17.00 co pół godziny w
bazylice. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem
poświęcenia ognia na placu przed kościołem. Prosimy o przyniesienie świec,
które zapalimy podczas obrzędów liturgicznych odnawiając przyrzeczenia
chrzcielne. Bezpośrednio po Mszy św. Wigilii Paschalnej będzie procesja
rezurekcyjna. W tym dniu zachęca się wszystkich do wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych.
7. W Wielki Czwartek, Piątek i Wielką Sobotę zapraszamy do wspólnej z
Paulinami, liturgicznej modlitwy godzin o godz. 12.00.
8. Do skarbony przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę z przeznaczeniem na
zakup kwiatów do grobu Pańskiego.