Ogłoszenia  duszpasterskie na II Niedzielę  Wielkiego Postu 

  1. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Ad Gentes– dzień modlitw, postu i solidarności z misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę życia za swoją posługę. Pamiętajmy o nich w modlitwach w jałmużnie wielkopostnej.
  2. W czasie Wielkiego Postu zachęcamy do gorliwszej modlitwy, która poprowadzi do przyjmowania sakramentów i dzieł pokutnych. Zapraszamy do naszej bazyliki na nabożeństwa pasyjne: Drogę Krzyżową w piątki o godz. 18.30 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.00.
  3. W najbliższy poniedziałek, 6 marca, o godz. 19.00 – zapraszamy wszystkich członków wspólnot i sympatyków naszej Bazyliki do uczestnictwa w wiekopostnej drodze kościołów stacyjnych w Krakowie. Po Mszy Świętej z udziałem ks. biskupa będzie możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.
  4. W środę, 8 marca, wspomnienie św. Jana Bożego, założyciela Zakonu Szpitalnego Braci Bonifratrów. Nasi sąsiedzi, Ojcowie Bonifratrzy, zapraszają na uroczystą Mszę Świętą o godz. 18.00.
  5. W czwartek, 9 marca, po Mszy Świętej wieczornej Rycerze Świętego Michała Archanioła zapraszają na wieczór uwielbienia Boga ze św. Michałem i Chórami Aniołów.
  6. Serdeczne Bóg zapałać za wszelkie ofiary i pomoc.