Ogłoszenia duszpasterskie Niedziela Palmowa 2024

Ogłoszenia duszpasterskie
Niedziela Palmowa 2024

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna Wieki Tydzień Męki Pańskiej.
Poświęcenie palm na każdej Mszy Świętej. Eucharystia o godz. 10.30
połączona będzie z uroczystym poświęceniem palm na dziedzińcu i
procesją.
2. Dziś też rozpoczynamy czterodniowe rekolekcje wielkopostne,
które wygłosi o. Maksymilian Stępień. Msze Święte dziś o godz. 12.30,
17.30 i 20.00 z krótkimi naukami. W następne dni zapraszamy na
Msze Święte rekolekcyjne o godz. 19.00 w Wielki Poniedziałek,
Wtorek i Środę. W te dni od godz. 18.00 możliwość adoracji
Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
3. Przypominamy, że dziś naszej bazylice ostatnie nabożeństwo
Gorzkich Żali, które w tym roku prowadzi o. Tomasz Góralczyk.
4. Dziś po Mszy Świętej o godz. 17.30 zapraszamy na niecodzienny
koncert – WIELKOPOSTNE PRZEMYŚLENIA pt. „Siedem słów
Chrystusa na krzyżu”. Wystąpią Soliści oraz Mieszany Chór
Mariański pod dyrekcją Tomasza Ślusarczyka, na organach zagra
Dawid Rzepka. Zapraszamy. Wstęp wolny.
5. W Wielki Czwartek rozpoczynamy TRIDUUM PASCHALNE. Msza
Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00. Po jej zakończeniu
adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Wystawienia do godz.
22.00 i możliwość spowiedzi.
6. W Wielki Piątek adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
8.00. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 19.00. Po jej
zakończeniu adoracja Chrystusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim
do godz. 22.00. W tym dniu obowiązuje post ilościowy (ścisły) i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
7. Również w Wielki Piątek zapraszamy na parafialną Drogę Krzyżową
ulicami naszej dzielnicy. Rozpoczniemy ją o godz. 15.00 na ul.
Skałcznej – przed paulińskim seminarium.
8. W Wielką Sobotę zachęcamy do adoracji przy Grobie Pańskim od
godz. 8.00. Pokarmy na stół wielkanocny będziemy poświęcać od
godz. 9.00 do 17.00 w kościele.
9. Liturgia Wigilii Paschalnej rozpocznie się o godz. 19.00 obrzędem
poświęcenia ognia na placu przed bazyliką. Prosimy o

przyniesienie świec, które zapalimy podczas obrzędów liturgicznych,
odnawiając przyrzeczenia chrzcielne. Bezpośrednio po Mszy Świętej
Wigilii Paschalnej będzie procesja rezurekcyjna. W Wielką Sobotę
zaleca się wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
10. W czasie Triduum nasza wspólnota zakonna będzie spotykać się w
bazylice o godz. 12.00 na uroczyste sprawowanie Liturgii Godzin.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy psalmami.
11. W przyszłą niedzielę 31 marca Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego. W poniedziałek Wielkanocy Msze Święte będą
sprawowane w porządku niedzielnym.
12. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i pojednania, aby
w stanie łaski uświęcającej przeżywać wielkie wydarzenia
wielkanocne. W naszej bazylice spowiadamy w ciągu tygodnia
podczas Mszy Świętych o godz. 7.00, 8.00 i 19.00. Natomiast w
Wielki Czwartek spowiedź po zakończeniu Liturgii do godz.
22.00; w Wielki Piątek: w ciągu dnia od godz. 8.00 do 17.30 oraz
po zakończeniu Liturgii do godz. 22.00; w Wielką Sobotę w ciągu
dnia od godz. 8.00 do 17.30.
13. Dziękujemy za ofiary na jałmużnę wielkopostną. Do skarbony
znajdującej się przy wyjściu ze świątyni można złożyć ofiarę
przeznaczoną na zakup kwiatów do Grobu Pańskiego.