Ogłoszenia na 3 Niedzielę Wielkanocną 2021

1. Dzisiejsza niedziela nazywana jest Niedzielą Biblijną i rozpoczyna 13. Tydzień
Biblijny. Dziś V Narodowe Czytanie Pisma Świętego w Kościele katolickim w
Polsce. W tym roku Tydzień Biblijny będzie przeżywany pod hasłem: „Zgromadzeni
na świętej Wieczerzy”. Nawiązuje ono do tematu całego roku duszpasterskiego
Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy
Pańskiej.
2. Dziś o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. Po Mszy św.
modlitwa różańcowa.
Natomiast o godz. 15.30 serdecznie zapraszamy na Eucharystię przyjazną
sensorycznie wszystkie osoby z zespołem Aspergera (szczególnie dzieci), a także ich
rodziny i przyjaciół.
3. W piątek 23 kwietnia obchodzić będziemy uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i
Męczennika, głównego patrona Polski. O godz. 19.00 w tym dniu zapraszamy na
kolejną Septennę ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.
4 W przyszłą niedzielę 25 kwietnia przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania i
rozpoczęcie kwartalnych dni modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
5. W następną niedzielę po Mszach św. (począwszy od godz. 8.00) Stowarzyszenie
charytatywne „Dobrosław” przeprowadzi zbiórkę dla Szymonka, który choruje na
dziecięce porażenie mózgowe oraz zanik mięśni. Pieniądze ze zbiórki będą
przeznaczone na jego leczenie i rehabilitację.
6. Przypominamy, że nadal obowiązuje zachowanie środków bezpieczeństwa
sanitarnego w czasie nabożeństw.
7. Dziękujemy za składane ofiary duchowe i materialne na rzecz naszego klasztoru,
seminarium i bazyliki. Naszym Dobroczyńcom obiecujemy pamięć w modlitwie.