Ogłoszenia na III Niedzielę Wielkiego Postu 2022

1. Dziś po Mszy św. o godz. 10.30 zapraszamy na modlitwę różańcową i
spotkanie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
2. W okresie Wielkiego Postu zachęcamy wszystkich wiernych do praktyk
pokutnych: postu, modlitwy i jałmużny. W naszej bazylice w piątki
nabożeństwo Drogi Krzyżowej o godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.00
nabożeństwo Gorzkich Żali. Od przyszłej niedzieli będziemy rozprowadzać
baranki wielkanocne i paschaliki Caritas, które będą ofiarą dla ubogich.
3. W piątek, 25 marca, będziemy obchodzić Uroczystość Zwiastowania
Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia, w którym podejmujemy
Duchową Adopcję dziecka poczętego na Mszy św. o godz. 19.00. Istotą
duchowej adopcji jest codzienna modlitwa przez dziewięć miesięcy
(dowolnie wybrana tajemnica różańca oraz modlitwa w intencji dziecka
poczętego i rodziców). W tym roku obejmujemy modlitwą również życie
ludzkie zagrożone dramatem wojny.
4. W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek dokona
Poświęcenie Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Przewodniczący
KEP, Abp St. Gądecki, zwraca się do nas z prośbą, abyśmy odpowiedzieli na
to papieskie wezwanie. W swoim liście pisze: proszę wszystkich księży
biskupów, kapłanów, osoby życia konsekrowanego i wszystkich wiernych,
aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz.
17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga,
odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.
Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w
Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji.
Dlatego zapraszamy również do naszej bazyliki na godz. 17.00 na wspólny
różaniec i Msze św.
5. Również w Zwiastowanie Pańskie, dziewięciu Braci z paulińskiego
seminarium na Skałce, złoży na Jasnej Górze zakonne śluby wieczyste.
Prosimy o modlitwę w ich intencjach.
6. Składamy podziękowanie wszystkim naszym Dobrodziejom. Obiecujemy
modlitwę.