Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą 2021

1. Dziś po Mszy św. o godz. 17.30, czyli około godziny 18.30 odbędzie się koncert
muzyki sakralnej w wykonaniu trzech chórów: Chóru Świętego Michała, Chóru
Kameralnego Elim oraz Chóru Pastores.
2. W tym tygodniu obchodzimy w poniedziałek 14 czerwca wspomnienie bł. Michała
Kozala, biskupa i męczennika; w czwartek 17 czerwca św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika.
3. W następną niedzielę o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
Po Mszy św. modlitwa różańcowa. Natomiast o godz. 15.30 serdecznie zapraszamy
na Eucharystię przyjazną sensorycznie wszystkie osoby z zespołem Aspergera
(szczególnie dzieci), a także ich rodziny i przyjaciół.
4. Zapraszamy na nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa,
które odprawiamy w dni powszednie o godz. 18.30, a w niedziele o godz. 17.00.
5. Rozpoczęliśmy prace remontowe przy wieżach i elewacji frontowej naszej
bazyliki. Możemy je realizować dzięki dotacjom MKDNiS, Urzędowi
Wojewódzkiemu i Marszałkowskiemu w Krakowie, Społecznemu Komitetowi
Odbudowy Krakowa oraz naszym sympatykom. Serdecznie dziękujemy za wszelką
pomoc duchową i materialną na rzecz naszego klasztoru, seminarium i bazyliki.
Naszym Darczyńcom obiecujemy pamięć przed Bogiem, zwłaszcza za
wstawiennictwem świętych patronów Skałki.