Ogłoszenia na XVII niedzielę zwykłą 2021

1. W najbliższym tygodniu obchodzić będziemy:
– w poniedziałek 26 lipca – wspomnienie św. Joachima i Anny rodziców Matki
Bożej
– w czwartek 29 lipca – wspomnienie św. Marty,
– w sobota 31 lipca – wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera,
– w niedziela 1 sierpnia – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa
i doktora Kościoła.

2. Zachęcamy do włącznie się w Nowennę przed uroczystością beatyfikacji
Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego. Sanktuarium
męczeństwa św. Stanisława jest miejscem do którego wielokrotnie
pielgrzymował Prymas Wyszyński, tu wygłaszał bardzo ważne dla Narodu
przesłania w obronie godności Polaków.
Zapraszamy każdą sobotę od 17 lipca do 11 września 2021 roku przed
wieczorną Mszą św., o godz. 18.30 w modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem.

3. W przyszłą niedzielę 1 sierpnia o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej
Rodziny Różańcowej, a po niej modlitwa różańcowa.
4. Dziękujemy za modlitwy oraz złożone ofiary na rzecz klasztoru, bazyliki,
seminarium. Za wszelką okazaną nam życzliwość składamy serdeczne Bóg
zapłać i obiecujemy pamięć przed Bogiem.