Ogłoszenia na XXX niedzielę zwykłą 2020 – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA

1. Dzisiejszej niedzieli, wspominając rocznicę poświęcania Kościoła własnego, dziękujemy
Bogu za naszą skałeczną bazylikę, naznaczoną obecnością świętych Michała i Stanisława, w
której możemy odkrywać naszą przynależność do Ludu Bożego, rozwijać łaskę chrztu św. i
dane nam przez Boga charyzmaty.
2. W środę będziemy obchodzić święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, w piątek 30
października, wspomnienie NMP Pośredniczki Łask.
3. W sobotę kończymy nabożeństwa różańcowe, które codziennie celebrujmy o godz. 18.30.
Serdecznie zapraszamy.
4. W przyszłą niedzielę, 1 listopada będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. W
tym dniu Kościół wspomina wszystkich tych, którzy cieszą się już udziałem w chwale Boga w
społeczności zbawionych. Porządek Mszy św. na Skałce – niedzielny. Zapraszamy
dodatkowo na Nieszpory o godz. 16.30, a po nich około godz. 17.00 na procesję żałobną z
wypominkami za zmarłych.
5. W przyszły poniedziałek, 2 listopada przypada Dzień Zaduszny, czyli Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych. Już dziś, tradycyjnie zapraszamy do krypty zasłużonych na
różaniec w intencji zmarłych o godz. 18.00, następnie na Nieszpory i Mszę św. w intencjach
zmarłych.
6. W związku z epidemią i trudnością nawiedzenia cmentarzy, Penitencjaria Apostolska,
rozszerzyła na cały miesiąc listopad możliwość uzyskania łaski odpustów za zmarłych.
Wierni, którzy w listopadzie nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną mogą dostąpić odpustu
zupełnego pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, wolność od przywiązania
do grzechów, Komunia Św. i modlitwa w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego).
Odpust ten może być ofiarowany tylko za zmarłych i można go uzyskać jeden raz w ciągu
dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy dodatkowo odmówić modlitwę „Ojcze nasz” i
„Wierzę w Boga”.
7. Informujemy, że w dniach od 1 do 8 listopada, na Skałce będą odprawiane Msze św. w
intencji wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach: w Uroczystość Wszystkich
Świętych i w niedzielę 8 listopada o godz. 17.30, a w dni powszednie o godz. 19.00.
8. Tradycyjne wypominki, imiona naszych zmarłych możemy wpisać na kartkach, które
znajdują się na stoliku z tyłu kościoła do dniach 8 listopada i złożyć następnie w zakrystii. Po
tym terminie nie przyjmujemy już wypominków.
9. Kończymy prace remontowe od ul. Paulińskiej, przy drugiej części zabytkowego muru
kazimierzowskiego z XIV wieku. Uległ on zniszczeniu w 2018 r. Dzięki dotacjom
Stołecznego Komitetu Odbudowy Miasta Karkowa, MKiDN oraz Urzędu Miasta Krakowa,
mogliśmy podjąć się tego bardzo trudnego zadania. Pragniemy poinformować, że oprócz
uzyskanych dotacji – do końca listopada, musimy przekazać wykonawcom jeszcze kwotę –
150 tys. zł. Zwracamy się do wszystkich z gorącą prośbą o konkretną pomoc finansową w
odbudowie średniowiecznego muru! Z góry dziękujemy wszystkim wspierającym nasz
klasztor i bazylikę. Dobrodziejów Skałki polecamy w naszych modlitwach Ojcu
Niebieskiemu.

LIST ARCYBISKUPA METROPOLITY KRAKOWSKIEGO
W ZWIĄZKU Z NOWĄ FALĄ PANDEMII COVID 19

Ukochani Archidiecezjanie!
W większości parafii niedziela poprzedzająca uroczystość Wszystkich
Świętych jest obchodzona jako rocznica poświęcenia własnego kościoła. Nie
znając dokładnie daty tego wydarzenia, pragniemy w ten sposób dziękować Panu
Bogu za ten szczególny dzień w historii parafii, w którym jej świątynia została w
sposób uroczysty poświęcona Jemu samemu – na Jego cześć i chwałę, a także dla
dobra duchowego wszystkich aktualnie żyjących i przyszłych pokoleń parafian.
W liturgii rocznicy poświęcenia własnego kościoła czytany jest najpierw
fragment Księgi Ezechiela, w którym Bóg w odniesieniu do świątyni
jerozolimskiej mówi: „To jest miejsce tronu mojego, miejsce podstawy mych stóp,
gdzie chcę na wieki mieszkać pośród Izraelitów” (Ez 43, 7a). Wierzymy, że w
nieskończenie głębszej mierze to stwierdzenie odnosi się do każdego kościoła
katolickiego, gdzie
w tabernakulum – w eucharystycznym znaku Chleba – jest prawdziwie i
substancjalnie obecny Boży Syn, Jezus Chrystus. Osobiste spotkanie z Nim,
zwłaszcza podczas niedzielnej Mszy świętej, sprawia również, że doświadczamy
szczególnej obecności i wzrastania Kościoła w sensie duchowym jako tej
wspólnoty ludzi wierzących, której – jak pisał św. Paweł Apostoł w Liście do
Efezjan – „kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus”, a fundamentem
Apostołowie i prorocy (por. Ef 2, 20b). Dzięki temu od chwili Chrztu świętego
wierni chrześcijanie mogą cieszyć się godnością współobywateli świętych i
domowników Boga (por. Ef 2, 19b). Co więcej, poprzez słuchanie Słowa Bożego i
udział w świętych sakramentach każdy chrześcijanin buduje osobistą świętość,
sam stając się nowym kamieniem w tej duchowej świątyni i stanowiąc „mieszkanie
Boga przez Ducha” (por. Ef 2, 21-22).
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam ponadto postać Zacheusza, bogatego
zwierzchnika celników, który bardzo pragnął osobiście zobaczyć Pana Jezusa

2
przychodzącego do Jerycha, jego rodzinnego miasta. Ponieważ jednak był
niskiego wzrostu, wszedł na rosnącą obok drogi sykomorę. Chrystus dostrzegł go,
kazał mu zejść na ziemię i przygotować dom, by móc się z nim spotkać. To
sprawiło, że przepełniony radością Zacheusz zawołał: „Panie, oto połowę mego
majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”
(Łk 19, 8b). Także w odniesieniu do naszego życia szczere pragnienie spotkania z
Jezusem przynosi prawdziwie cudowne owoce: z jednej strony nasze osobiste
nawrócenie, z drugiej natomiast wejście Chrystusa w przestrzeń naszego
rodzinnego domu, który dzięki temu staje się świątynią, Kościołem domowym,
gdzie nasza codzienność przeżywana jest w nieustannej obecności Boga.
Drodzy Archidiecezjanie!
Rozważając wspólnie z Wami przypadające na dzisiejszą niedzielę czytania
mszalne, mam świadomość tego, że wielu z Was odczuwa w swych sercach
smutek i ból, iż z powodu nowej fali pandemii COVID 19 nie może osobiście
wziąć udziału we Mszy świętej w parafialnej świątyni i wraz z całą wspólnotą
dziękować za to, że kiedyś została ona poświęcona Panu Bogu na Jego wyłączną
własność. Co więcej, nikt z nas nie wie, jak długo jeszcze będą obowiązywać
nałożone przez władze państwowe ograniczenia, które mają na celu zahamowanie
rozwoju pandemii koronawirusa i ochronę każdego z nas przed niebezpieczną,
powodowaną przez niego chorobą. Wiedzcie, Moi Drodzy, że także i ja
przeżywam podobny do Waszego smutek, nie mogąc uczestniczyć w wielu
zaplanowanych od dawna uroczystościach, podczas których doświadczałbym
radości wspólnej z Wami modlitwy, a także osobistego spotkania.
W tej sytuacji proszę Was o cierpliwe znoszenie niedogodności i
przestrzeganie zaleceń sanitarnych w imię miłości bliźniego, do której wzywa nas
Pan Jezus. Z całego serca zachęcam Was, aby postać Zacheusza, pragnącego
spotkać się z Jezusem, stała się wzorem dla tych wszystkich, którzy z powodu
pandemii i związanych z nią ograniczeń nie będą mogli wziąć udziału w
niedzielnej Mszy świętej. Niech, przede wszystkim, nie zabraknie w Was
pragnienia osobistego spotkania się z Panem Jezusem. Jeżeli niemożliwe będzie

3
osobiste udanie się do kościoła, z wielką nabożnością bierzcie udział we Mszach
świętych transmitowanych przez radio, telewizję lub internet, czytajcie Pismo
Święte, odmawiajcie różaniec i inne modlitwy. Z żarliwością i ufnością zanoście je
do Boga: za chorych przebywających w szpitalach i w domach, o łaskę możliwie
szybkiego ustąpienia pandemii, o dobre zdrowie dla każdej i każdego z nas, o
ofiarność i odwagę dla całej służby zdrowia, dla lekarzy i pielęgniarek, którzy
ryzykują własnym zdrowiem, a niekiedy i życiem, byśmy mogli szczęśliwie przeżyć
ten trudny czas. Nie zapominajcie również o Waszych kapłanach, którzy z
oddaniem pracują dla Was i dla dobra Waszych wspólnot. Bądźcie solidarni i
odpowiedzialni za innych, w sposób szczególny pamiętając o naszych seniorach,
niosąc im konkretną pomoc i wsparcie. Zachęcam Was przy tym, abyście z
ufnością oddawali się pod szczególną opiekę św. Jana Pawła II Wielkiego, którego
watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dnia 5
października br. ogłosiła Patronem Małopolski. Szukajcie również opieki u św.
Andrzeja Boboli, Patrona Polski, którego Pan Bóg w ostatnich czasach zsyła nam
jako naszego szczególnego opiekuna i obrońcę.
Módlmy się z całą życzliwością i serdecznością za siebie nawzajem, a
wszelkie trudności i cierpienia, niepokoje i bóle ofiarujmy w intencji Kościoła,
który jest naszą Matką, oraz w intencji naszej Ojczyzny, którą dał nam Bóg jako
dar, a równocześnie jako wielkie zadanie.
Na ten szczególny czas, który jest także czasem zbawienia i w którym
również doświadczamy czułej bliskości Boga, z serca Wam wszystkim, Drodzy
Siostry i Bracia, błogosławię

+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, 20 października 2020 roku,
w uroczystość św. Jana Kantego, głównego Patrona Archidiecezji Krakowskiej i
miasta Krakowa