SPOTKANIE DYSKUSYJNE „MIĘDZY WYSZYŃSKIM A WSPÓŁCZESNOŚCIĄ”

PYTANIA O TOŻSAMOŚĆ I POLITYKĘ HISTORYCZNĄ

Klasztor Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne z cyklu Prymas na Skałce
WIARA – PATRIOTYZM – TOŻSAMOŚĆ – PAMIĘĆ
Kraków, 7 czerwca 2022 r., godz. 18.00
Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów, ul. Skałeczna 16
PROGRAM:
18.00 – rozpoczęcie spotkania: o. dr Mariusz Tabulski OSPPE
(Klasztor Ojców Paulinów na Skałce), dr hab. Filip Musiał prof. AIK
(Instytut Pamięci Narodowej, Akademia Ignatianum w Krakowie)
18.15 – panel dyskusyjny z udziałem prof. dr. hab. Jana Żaryna (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej), ks. prof. dr. hab. Janusza Królikowskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), dr. Łukasza Kamińskiego (Uniwersytet Wrocławski), prowadzenie: dr Andrzej Sznajder (IPN)

19.15 – dyskusja

ZAPRASZAMY: Wyższe Seminarium Duchowne Zakonu Paulinów, ul. Skałeczna 16, Kraków