Zbieramy na remont Skałki

Szanowni Państwo! W ostatniej dekadzie dzięki wsparciu Ministerstwa Kultrury i Dziedzictwa Narodowego, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz Miasta i Gminy Kraków mogliśmy podjąć szereg prac remontowo – konserwatorskich. Ich kontynuacja nie obejdzie się jednak bez wsparcia ludzi, którym leży na sercu dobro i piękno Skałki. Obecnie czeka nas remont obydwu wież kościelnych oraz dalsza praca przy murze od ul. Paulińskiej. Dlatego zwracamy się do Państwa o finansowe wsparcie planowanych remontów. Dobrodziejów Skałki zapewniamy o naszej życzliwości i codziennej modlitwie.

Dziękujemy