Śluby i chrzty „Na Skałce”

 • Informacji szczegółowych udzielamy wyłącznie w KANCELARII (wejście przy furcie klasztornej) we wtorki i czwartki od godz. 16.00 do 18.00 oraz pod numerem tel. 12 619 0 900 w godzinach pracy kancelarii.
 • Prosimy o nieprzysyłanie wiadomości e-mail w sprawach ślubów i chrztów.
 • Nie przyjmujemy ślubów mieszanych i jednostronnych. Wszystkich zainteresowanych odsyłamy do swoich parafii.

 

SAKRAMENT  MAŁŻEŃSTWA

Krok 1: Ustalenie terminu ślubu

 • Wstępna rezerwacja terminu ślubu w kancelarii Na Skałce.
 • Narzeczeni osobiście zgłaszają się w kancelarii parafii św. Katarzyny, a po załatwieniu tam wstępnych formalności, w ciągu miesiąca potwierdzają termin rezerwacji w kancelarii Na Skałce (przynosząc pisemną zgodę proboszcza parafii narzeczonej bądź narzeczonego).

 Krok 2: Spisanie protokołu przedmałżeńskiego

 • Spisanie protokołu oraz dostarczenie wszelkich dokumentów z tym związanych należy załatwiać w parafii narzeczonej (narzeczonego) lub też w parafii św. Katarzyny.

 Krok 3: Licencja

 • Po załatwieniu wszelkich formalności, duchowny spisujący protokół przedmałżeński wypisuje licencję dla parafii Św. Katarzyny, bądź w wypadku proboszcza parafii św. Katarzyny, wypisuje tzw. delegację do pobłogosławienia małżeństwa w Bazylice Na Skałce.
 • Z w/w dokumentami narzeczeni zgłaszają się do kancelarii Na Skałce (najpóźniej dwa tygodnie przed dniem ślubu). Przebieg liturgii ślubnej jest uzgadniany na ostatnim spotkaniu w kancelarii.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE CEREMONII ŚLUBNEJ

 • Oprawę muzyczną ślubu uzgadniamy bezpośrednio z organistą p. Markiem MIŚKOWICZEM, (kontakt przez kancelarie). Sprawy finansowe związane z posługą organisty załatwiamy bezpośrednio z nim. Kancelaria nie pośredniczy w ich regulowaniu.
 • W dniu ślubu narzeczeni i świadkowie zgłaszają się do kancelarii 30 minut przed uroczystością. Świadkowie przynoszą dowody osobiste (konieczny jest dokument poświadczający adres zameldowania w przypadku braku tych danych w dowodzie osobistym). Narzeczeni przynoszą obrączki oraz kartki od spowiedzi. W kancelarii następuje podpisanie stosownych dokumentów.
 • Ofiara za ślub składana w kancelarii Na Skałce jest ofiarą dobrowolną (powinna uwzględniać m. in. wystrój kościoła, kwiaty, stypendium mszalne).
 • Fotograf i kamerzysta zgłaszają się przed Mszą św. do zakrystii po pozwolenie na fotografowanie i filmowanie podczas ceremonii ślubnej.
 • Życzenia składamy na dole przed Kryptą Zasłużonych, bądź na chodniku prowadzącym do Sadzawki św. Stanisława. Nie składamy życzeń na schodach prowadzących do bazyliki. Bardzo prosimy, aby nie sypać płatków kwiatów, ryżu itp. podczas skałdania życzeń.
 • Dokumenty poświadczające zawarcie związku małżeńskiego wydaje kancelaria parafii św. Katarzyny (w ciągu 2 tygodni od zawarcia ślubu).

 

SAKRAMENT CHRZTU

 • Wstępna rezerwacja terminu chrztu św. w kancelarii Na Skałce
 • Złożenie w kancelarii parafialnej św. Katarzyny następujących dokumentów:
 1. Pisemna zgoda proboszcza parafii zamieszkania rodziców dziecka na chrzest poza parafią.
 2.  Akt urodzenia dziecka wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego.
 3. Świadectwo ślubu kościelnego.
 4. Dane personalne rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wyznanie, wiek, adres zamieszkania.
 5. Zaświadczenie stwierdzające, że kandydaci na rodziców chrzestnych są osobami wierzącymi i praktykującymi, które wystawia proboszcz parafii zamieszkania kandydatów na rodziców chrzestnych.
 6. W wypadku młodzieży uczącej się, która ma pełnić rolę rodziców chrzestnych ( i spełnia wymagania zamieszczone poniżej) należy przedstawić aktualne świadectwo religii.
 • W tygodniu poprzedzającym chrzest dziecka lub wcześniej, rodzice składają stosowne dokumenty podpisane przez Proboszcza Parafii św. Katarzyny w kancelarii Na Skałce.
 • W dniu chrztu rodzice oraz chrzestni pojawiają się 15 min. przed uroczystością w zakrystii kościoła, gdzie składają podpisy w księdze chrztów oraz składają dobrowolną ofiarę.