Wincenty Pol

– poeta, badacz geografii ziem polskich.

Uczestnik powstania listopadowego 1830-1831 na Litwie oraz konspiracji popowstaniowej i ruchu rewolucyjnego w Galicji (1848r.). W latach 1847-1848 redaktor Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 1849 roku objął pierwszą w Polsce katedrę geografii na uniwersytecie w Krakowie (podejrzany o nielojalność wobec władz w 1852 roku został zwolniony). Od 1872 roku był członkiem Akademii Umiejętności. Początkowo związany z demokratycznym nurtem romantyzmu polskiego.

Autor popularnych liryków powstańczych: Pieśni Janusza (1835r.) i poematu Pieśń o ziemi naszej (1835r.). Z biegiem lat stał się rzecznikiem tradycjonalizmu szlacheckiego i heroizacji sarmackiej przeszłości. Wybitny badacz Karpat: Rzut oka na północne stoki Karpat (1851r.), zasłużony popularyzator geografii i etnografii Obrazy z życia i natury (seria I, II 1869-1870). Dzieła… (t. 1 10 1875 78), Dzieła poetyckie (wyd. 2 t. 1 4 1921), Wybór Poezji.