Zakończenie obchodów Jubileuszu 550-lecia obecności Paulinów na Skałce

Zakończenie obchodów Jubileuszu 550-lecia obecności Paulinów na Skałce z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy i o. Arnolda Chrapkowskiego, Generała Zakonu Paulinów.

 

W dniach 29 i 30 września 2022 r. na Skałce zakończyły się obchody Jubileuszu 550-lecia obecności Zakonu Paulinów w Krakowie.

29 września uroczystościom odpustowym ku czci św. Michała Archanioła przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz. Na zakończenie o. przeor zawierzył wspólnotę Ojców i Braci, Seminarium Duchowne Paulinów oraz wiernych wstawiennictwu Świętego Michała Archanioła. „Działający w historii wieków Bóg sam wskazał Paulinom misję strażników wartości moralnych i duchowych w narodzie. A oni przyjęli na siebie ciężar tej odpowiedzialności i pełnią wytrwale służbę narodowi polskiemu tu, w Krakowie, już 550 lat” – mówił ks. Kardynał, nazywając Paulinów szczególnymi spadkobiercami i strażnikami tego wielopokoleniowego dziedzictwa, jakie wiąże się z Jasną Górą i Skałką.

30 września w obchodach udział wzięli Prezydent RP Andrzej Duda, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Wojciech Kolarski i o. Arnold Chrapkowski, Generał Zakonu Paulinów.

Prezydent Andrzej Duda odbył spotkanie ze wspólnotą zakonników w klasztorze, a później złożył wiązankę biało-czerwonych kwiatów w Krypcie Zasłużonych Twórców Kultury Polskiej przy sarkofagu fundatora klasztoru paulińskiego, ks. Jana Długosza. Następnie w budynku Wyższego Seminarium Duchownego spotkał się z klerykami paulińskimi na wspólnej modlitwie o pokój na Ukrainie.

Finałem wizyty Głowy Państwa na Skałce było wystąpienie Prezydenta w parafialnym kościele ojców augustianów pw. św. Katarzyny. Przemówienie miało miejsce przed prapremierowym wykonaniem Oratorium Bachledowiańskiego „Równoj ku Górze”, powstałym dla uczczenia osoby i myśli bł. Stefana Wyszyńskiego – wieloletniego przyjaciela Zakonu Paulinów i częstego gościa na krakowskiej Skałce.

W swym wystąpieniu Andrzej Duda podkreślił doniosłą rolę, jaką Paulini odgrywają w naszym kraju na przestrzeni wieków jako strażnicy dziedzictwa religijnego i narodowego, sprawując pieczę nad Jasną Górą i Skałką – najważniejszymi świątyniami w Polsce, które przez wieki pełniły funkcję ołtarzy narodu. „ W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, ale także jako krakowianin, dziękuję Ojcom Paulinom za te 550 lat sprawowania pieczy duchowej nad Krakowem” – mówił. Wspominając o szczególnym Patronie tego wieczoru, bł. Stefanie kard. Wyszyńskim, o którym opowiada Oratorium Bachledowiańskie, Prezydent nazwał go „Prymasem Tysiąclecia nie tylko w znaczeniu jego posługi pasterskiej w kontekście Millennium Chrztu Polski, lecz także w wymiarze przyszłości, która stawia Kościołowi i państwu polskiemu nowe wyzwania w Trzecim Tysiącleciu”. Bowiem, jak zauważył Andrzej Duda, nowy błogosławiony Kościoła katolickiego został darowany nam na właśnie te czasy, w których żyjemy obecnie.

Ojciec Generał Arnold Chrapkowski, dziękując za łaskę kończącego się Jubileuszu, przypomniał zgromadzonym w kościele św. Katarzyny gościom, że dla Polaków Skałka, z XVII-wiecznym kościołem i klasztorem, to symbol-klucz do polskiej historii i kultury. Od pięciu i pół wieku, za sprawą ks. Jana Długosza, gospodarzami są tu Paulini, którzy przybyli z Jasnej Góry, aby zaopiekować się podupadającym sanktuarium. „Skałka to rzeczywistość wielowymiarowa. Po pierwsze to miejsce męczeństwa biskupa Stanisława ze Szczepanowa, uświęcone jego krwią przelaną w obronie wartości chrześcijańskich. Po drugie, to seminarium – miejsce szczególnie ważne dla Zakonu, w którym kolejne pokolenia Paulinów uczą się, jak być pasterzem dobrym i wiernym na wzór św. Stanisława. Po trzecie, to Krypta Zasłużonych, narodowy panteon upamiętniający dziedzictwo kulturowe kraju” – podkreślił.

Ojciec Przeor Mariusz Tabulski, witając zgromadzonych gości, zwrócił uwagę słuchaczy na wyjątkowy fakt nieprzerwanej obecności paulinów na Skałce. „Te 550 lat naszej posługi w Krakowie – zauważył – to łańcuch pokoleń braci Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, którzy wypełniają misję, powierzoną im od 22 czerwca 1472 roku”.

Następnie zgromadzeni w parafialnym kościele goście usłyszeli, z ust o. Jerzego Kielecha – proboszcza parafii Matki Bożej na Bachledówce, słowa wprowadzające w myśl i duchowe przesłanie Oratorium. Utwór oratorium „Równoj ku Górze” przygotowany został dla wyjątkowego miejsca na Podhalu, gdzie czczona jest Matka Boska Jasnogórska. Do tego odległego zakątka naszej Ojczyzny przyjeżdżał na wakacje kard. Stefan Wyszyński. Tu, spacerując z abp. Karolem Wojtyłą, omawiali najważniejsze sprawy Kościoła i Polski. Z tego okresu miejscowi górale zapamiętali szczególnie wspólne wieczornice z kard. Wyszyńskim. Dla niego tańczyli i śpiewali, a on odwdzięczał się Słowem Bożym i uwagą im poświęconą. Tu od ponad 50 lat modlą się i służą biali Bracia – Ojcowie z Zakonu Świętego Pawła Pustelnika. Tu wreszcie, powstaje dom-muzeum – Dom Pamięci Prymasa Wyszyńskiego. O. Jerzy pokreślił, że to muzyczne dzieło, było od samego początku inicjatywą osób dotkniętych spotkaniami z wielkim prymasem w latach jego wakacji na Bachledówce.

Na koniec, przed błogosławieństwem, do zgromadzonych słowo skierował abp Marek Jędraszewski, Metropolia Krakowski. Dziękując za wspaniałe przeżycia jakie zgotowała blisko 200 osobowa grupa muzyków: Orkiestry Akademii Betovenowskiej, Chóru UJ, scholii Gregoriańskiej WSD Zakonu Paulinów i Solistów, podkreślił raz jeszcze doniosłą rolę, jaką kościół i klasztor na Skałce odgrywały na przestrzeni wieków dla kształtowania się i rozwoju Kościoła krakowskiego oraz polskiego, a także duchowości chrześcijańskiej Europy. Zauważył, że dar ten jest także szczególnym zadaniem dla nas wszystkich na progu nowego Tysiąclecia.