Dla przewodników

Oddajemy w Państwa ręce scenariusze oprowadzania po Skałce, będące zaproszeniem do rozpoczęcia przygody na Szlaku Paulinów. Są one efektem wielomiesięcznej pracy – badań, konsultacji, warsztatów oraz procesu twórczego. W działania została zaangażowana przeszło setka interesariuszy projektu, w tym wspólnota zakonna Klasztoru Paulinów Na Skałce, przewodniczki i przewodnicy, turyści, specjaliści w dziedzinie interpretacji dziedzictwa i marketingu. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego*.

Dzięki temu powstały 4 scenariusze oprowadzania:

  •  turystów kulturowych
  •  obcokrajowców
  •  grup szkolnych
  •  przez zakonnika

Scenariuszom tym przyświeca założenie, że oprowadzanie po Skałce powinno być zgodne z charakterem Szlaku Paulinów (treści dotyczą dziedzictwa i duchowości Paulinów, a oprowadzanie ma angażować odbiorców i skłaniać ich do refleksji). Oprowadzanie ma przekazywać nie tylko wiedzę, ale i być powodem do namysłu i pogłębionej relacji z miejscem. Scenariusze są propozycją wprowadzania wyważonej interakcji z grupą poprzez zadawanie pytań otwartych, kierowanie uwagi na tematy, które można w jakiś sposób zobaczyć, poczuć, posmakować, prezentowanie miejsc, gdzie można zrobić atrakcyjne zdjęcia, podsumowywanie zwiedzania zagadkami itp. Oprowadzanie w tym wydaniu to nie recytacja, podawanie suchych informacji, ale proces oparty na wzajemnej komunikacji, mający na celu pobudzanie do myślenia, aktywizację uczestników. Celem oprowadzania jest budowanie relacji odbiorców z miejscem, sprawienie, że Skałka stanie się dla nich ważna.

Do korzystania z powstałych scenariuszy zapraszamy wszystkich oprowadzających po Skałce – zwłaszcza przewodniczki i przewodników oraz nauczycielki i nauczycieli. Scenariusze dostępne są bezpłatnie – wystarczy zgłosić chęć ich uzyskania wysyłając wiadomość pod adres zwiedzanie@szlakpaulinow.pl. W odpowiedzi otrzymają Państwo zestaw trzech scenariuszy (turystów kulturowych, obcokrajowców i grup szkolnych).

*Scenariusze powstały w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. Małopolska Gościnna – II edycja – Małopolski odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – oznakowanie, aktywizacja i promocja Szlaku pn. Opracowanie i wdrożenie scenariuszy oprowadzania po Klasztorze Paulinów w Krakowie Na Skałce