Bł. Euzebiusz – Boży Ogień, pośrodku kryzysu Kościoła

Bł. Euzebiusz – Boży Ogień, pośrodku kryzysu Kościoła
Dnia 20 stycznia 2021 roku, w liturgiczne święto bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, Założyciela
Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, miało miejsce uroczyste zamknięcie
Jubileuszowego Roku Błogosławionego Euzebiusza na krakowskiej Skałce. Jubileusz ten,
świętowany przez Ojców i Braci Paulinów w 750. rocznicę narodzin ich Założyciela dla nieba,
obchodzono pod hasłem „DZIEDZICTWO – ŚWIADECTWO – PROROCTWO”.
Z tej okazji w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce w
Krakowie odbyła się konferencja. Otworzył ją rektor WSD i przeor Konwentu skałecznego, o.
dr Mariusz Tabulski. Po przywitaniu zebranych, rektor oddał głos o. Markowi Nowackiemu,
założycielowi i wieloletniemu opiekunowi Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza,
zrzeszającej osoby wspierające członków Zakonu modlitwą. W prelekcji pt. „Co wiemy o bł.
Euzebiuszu? Życie – kapłaństwo – misja” o. Marek Nowacki przybliżył słuchaczom postać i
dzieło bł. Euzebiusza, kontekst historyczny jego życia i działalności duszpasterskiej oraz jego
charyzmat i misję na tle duchowych przekształceń XIII-wiecznych Węgrzech i całej Europy
ogarniętej duchem kościelnej odnowy.
Następnie odbyła się krótka prezentacja książki Karoliny Kalinowskiej pt. „Boży płomień.
Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia”, wydanej w Roku Jubileuszowym nakładem
wydawnictwa Paulinianum. Po niej o. Mariusz Tabulski otworzył dyskusję na temat:
„Euzebiusz – Boży Ogień pośrodku kryzysu Kościoła”. Udział w dyskusji wzięli: dziennikarz i
publicysta red. Grzegorz Górny, red. Marcin Jakimowicz z Gościa Niedzielnego oraz paulin,
o. dr. hab. Michał Legan.
Redaktor Grzegorz Górny podjął temat aktualności zaproponowanej przez bł. Euzebiusza
radykalnej duchowości paulińskiej w sytuacji kryzysu Kościoła katolickiego w Europie XXI
wieku. Zwrócił uwagę na podobieństwo realiów współczesnego świata do czasów bł.
Euzebiusza, żyjącego w XIII stuleciu: zagrożenie ze strony rosnących wpływów islamskich,
ataki na wiarę katolicką i masowe prześladowania chrześcijan, powtarzające się akty
bluźnierstw i profanacji, pogłębiający się rozłam wewnątrz Kościoła i liczne zgorszenia – a
także czas nowej, paraliżującej funkcjonowanie całych społeczeństw „zarazy”: Covid-19.
W odpowiedzi głos zabrał o. Michał Legan. W swojej wypowiedzi położył nacisk przede
wszystkim na czystość, niezmienność doktryny i troskę Zakonu o zgodność charyzmatu
paulińskiego z nauką Kościoła katolickiego, prowadzonego przez wieki przez kolejnych jego
zwierzchników na Piotrowej Stolicy.
Na zakończenie red. Marcin Jakimowicz, z wdzięcznością odniósł się do ponad 20.letniej
relacji z Paulinami, pomocy jakiej doświadczył, mimo różnych przemian – On sam i jego
wspólnota. Podzielił się też refleksją będącą odpowiedzią na pytanie: jak przekazywana
przez pokolenia w duchu spuścizny po św. Pawle Pierwszym Pustelniku oraz bł. Euzebiuszu
z Ostrzyhomia, ma do zaproponowania człowiekowi XXI wieku? Podkreślił wagę odkrywania
charyzmatu duchowej pustyni w sercu współczesnego świata i rolę każdego, pojedynczego
człowieka w dziejach zbawienia ludzkości – wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje przez tych,
którzy pozwalają się prowadzić ogniowi Jego Ducha.
Tym akcentem zakończono konferencję, a wszyscy jej uczestnicy przeszli do pobliskiej
bazyliki pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM na uroczystą Eucharystię.
Dziękczynnej Mszy Świętej przewodniczył Definitor Zakonu Paulinów, o. Piotr Łoza, który
wygłosił słowo Boże na temat duchowości pustelniczej w realiach współczesnego świata
oraz indywidualnego powołania każdego człowieka do budowania intymnej, osobowej relacji
z Jezusem Chrystusem Zbawicielem świata.

Karolina Kalinowska