CENTRUM NARODOWE NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE

 

 

 

 

 

Zadanie: „CENTRUM NARODOWE NA KRAKOWSKIEJ SKAŁCE” 

Prace dofinansowano ze środków Instytutu Dziedzictwa 

Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach Funduszu Patriotycznego 

 

ETAP 1.  2021 

 

Obejmował prace rozbiórkowe: wyburzenie garaży, fragmentu muru przy elewacji klasztoru oraz pomieszczeń gospodarczych, a także wykonanie koniecznego remontu instalacji: kanalizacji deszczowej i sanitarnej w obszarze planowanej budowy roboty ziemne dotyczyły prac montażowych, kanałów, studni i odwodnienia liniowego na dziedzińcu klasztornym). 

Remont instalacji warunkuje osiągnięcie w kolejnym etapie bezpośredniego rezultatu jakim jest wybudowanie Centrum … 

Prace odbyły się w terminach: 

– 30.06.2021 – 10.11.2021 – roboty wyburzeniowe. 

– 02.11.2021 – 15.12.2021 – roboty budowlane pod Centrum …