Kwartet akordeonowy-KONCERT

Zapraszamy na Koncert Kwartetu Akordeonowego w Krakowie na Skałce w Uroczystość św.
Stanisława, Biskupa i Męczennika. 4 akordeonistów z Warszawy i Krakowa wykona m. in.: utwory
patriotyczne i religijne inspirowane takimi postaciami jak: Jan III Sobieski, Ks. Ignacy Skorupko oraz
Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński. Koncert w plenerze na Ołtarzu III Tysiąclecia przy Bazylice św.
Michała Archanioła.

Wstęp wolny.