Modlitwa na czas przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej

Modlitwa na czas przygotowania do beatyfikacji
Prymasa Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej
Na 9.dni przed beatyfikacją (3-11.IX)

APEL JASOGÓRSKI (śpiew…)
Boże, źródło wszelkiej świętości, stajemy przed Tobą w przededniu beatyfikacji
sług Bożych Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Róży Czackiej.
Wysławiamy Cię za wielki dar nowych błogosławionych dla Kościoła i naszej
Ojczyzny.
Dziękujemy Ci, że dałeś nam opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Pasterza wielkiej wiary i głębokiego życia
duchowego, oddanego Trójedynemu Bogu i Jego Matce Maryi, troszczącego
się o godność każdego człowieka i naszej Ojczyzny.
Dziękujemy Ci za matkę Elżbietę Różę Czacką, która przyjęła utratę wzroku w
młodości jako krzyż i z krzyża Chrystusa czerpała moc do służenia niewidomym
na duszy i ciele tworząc Dzieło Lasek.
Boże, dajesz nam nowych Błogosławionych, którzy wciąż żyją w naszej pamięci, a
wielu z nas wspomina spotkania z nimi i ich słowa. Dziś jeszcze bardziej stają się
naszymi nauczycielami i przewodnikami w trudnej codzienności. Mówią nam, że także
w naszych czasach trzeba i można służyć jedynie Bogu i ludziom, iść Chrystusową
drogą Zbawienia.
Boże nasz Ojcze, daj nam dobrze przygotować się na to wyjątkowe wydarzenie w
świątyni Opatrzności Bożej. Spraw, aby te beatyfikacje zaowocowały w życiu każdego
z nas, by nasze życie było bardziej zwrócone ku Tobie, a wiara zajmowała w nim
więcej miejsca i wpływała bardziej na styl życia. Niech Chrystusowa Ewangelia
głębiej kształtuje naszą codzienność we wszystkich jej wymiarach, a Maryja Matka
Zbawiciela wspiera nas w dążeniu do swego Syna. Niech w naszym życiu będzie
więcej wzajemnej miłości, zrozumienia i przebaczenia, szacunku i poświęcenia.
Prosimy, aby nadchodząca beatyfikacja wydała trwały owoc, gdyż tak bardzo
potrzebujemy duchowej przemiany i umocnienia. Niech ten dzień przeżywany we
wspólnocie Kościoła pomnoży i umocni naszą jedność w wierze i miłości oraz
zjednoczy nas wszystkich wokół najwyższych wartości przewyższających wszelkie
podziały. Niech nasza Ojczyzna, także w dwudziestym pierwszym wieku, tak jak w
całej swej historii, pozostanie wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami. / Pod Twoją obronę uciekamy się ….