Ogłoszenia na II Niedzielę Wielkanocną, -Uroczystość Miłosierdzia Bożego 2021

1. W dniu dzisiejszym przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczynamy
77. Tydzień Miłosierdzia.
2. W piątek 9 kwietnia, rozpoczęliśmy na Skałce uroczystą Septennę, przygotowującą
do uroczystości św. Stanisława, patrona Polski i naszej bazyliki. Zapraszamy w
kolejne piątki do wspólnej modlitwy podczas Mszy św. o godz. 19.00.
3. Na ostatnią Septennę, która przypada w tym roku 14 maja, zapraszamy wszystkie
małżeństwa, a przede wszystkim te, które swój sakramentalny związek zawarły na
Skałce. Jest to tradycyjnie dzień modlitwy w ich intencji.
4. W następną niedzielę 18 kwietnia o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej Rodziny
Różańcowej. Po Mszy św. modlitwa różańcowa.
5. Także w przyszłą niedzielę 18 kwietnia o godz. 15.30 serdecznie zapraszamy na
Eucharystię przyjazną sensorycznie wszystkie osoby z zespołem Aspergera
(szczególnie dzieci), a także ich rodziny i przyjaciół.
6. W związku pozostającymi obostrzeniami epidemiologicznymi przypominamy o
zachowaniu przepisowych norm.
7. Dziękujemy za składane ofiary duchowe i materialne na rzecz naszego klasztoru,
seminarium i bazyliki. Naszym Dobroczyńcom obiecujemy pamięć w modlitwie.