Ogłoszenia na niedzielę Świętej Rodziny 2020

. W poniedziałek 28 grudnia obchodzimy święto Świętych Młodzianków, męczenników.
2. W czwartek 31 grudnia – ostatni dzień roku kalendarzowego 2020. Podczas Mszy św.
o godz. 17.00, a nie jak zwykłe o 19.00, której w tym roku nie będzie, podziękujemy Panu
Bogu za cały miniony rok. W tym dniu można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi
warunkami, za odśpiewanie lub odmówienie w kościele hymnu Ciebie Boga wysławiamy,
jako podziękowanie za otrzymane w ciągu całego roku dobrodziejstwa. Informujemy, że
ta zamiana godzin Mszy św. wynika z wprowadzenia od 19.00 „godziny policyjnej”.

3. W piątek 1 stycznia 2021 roku obchodzimy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi. W naszej bazylice obowiązuje niedzielny porządek Mszy świętych. W tym dniu za
pobożne odmówienie lub publiczne odśpiewanie w kościele hymnu O Stworzycielu Duchu
przyjdź w intencji uproszenia Bożej mocy na cały rok, Kościół udziela łaski odpustu
zupełnego. W dniu 1 stycznia przypada również 54. Światowy Dzień Pokoju.
3. Również 1 stycznia na Mszy św. o godz. 12.30, pod przewodnictwem Abp. Marka
Jędraszewskiego rozpoczniemy III edycje tzw. rekolekcji „Oddanie 33”. Polegać one będą
na uczestnictwie w 33 dniach medytacji i modlitwy przygotowującej do oddani się Matce
Bożej w niewole miłości. Inicjatorzy akcji informują, że uczestnicy mogą wybrać
́
optymalną dla siebie formę̨ udziału w rekolekcjach: w kościele lub w domu. Może
korzystać
́ z tekstu drukowanego lub elektronicznego. Może też słuchać
́ medytacji ze
strony internetowej, z płyty lub skorzystać
́ z przygotowanej na telefon aplikacji.
Rekolekcje kończą po 33 dniach, uroczystym aktem oddaniem. Więcej informacji
po Mszy Św. i na stronie Skałki oraz Oddanie33.
4. W sobotę 2 stycznia wspominamy w liturgii świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z
Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła.
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. W
pierwszą sobotę o godz. 10.30 – różaniec i Msza św. Wynagradzając Niepokalanemu Sercu
NMP.
6. W przyszłą niedzielę 3 stycznia o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej Rodziny
Różańcowej, a po niej wspólna modlitwa różańcowa.
7. Dziękujemy, za waszą ofiarność, w szczególny sposób za ofiary, dzięki którym mogliśmy
przygotować świąteczne paczki dla ludzi samotnych i ubogich. Niech Boże Dziecię
wszystkim Dobrodziejom hojnie błogosławi. Informujemy, że Msza św. za wszystkich
Ofiarodawców Skałki zostanie odprawiona w piątek 1 stycznia 2021 roku o godz. 7.00.