Ogłoszenia na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

1. Wciąż pozostają obowiązujące restrykcje dotyczące ilości osób, które mogą być
obecne w kościele w czasie nabożeństw: oprócz posługujących 5 osób świeckich.
Prosimy o uszanowanie tych przepisów.

2. Dziś na Skałce dodatkowe Msze św. o godz. 11.30, 15.00 i 18.30. Ten sam
porządek Mszy św. będzie obowiązywał również w Poniedziałek wielkanocny.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu od wtorku do soboty bezpośrednio po Mszy
św. o godz. 19.00.

4. W najbliższy piątek 17 kwietnia, rozpoczynamy na Skałce uroczystą Septennę ku
czci św. Stanisława. Zapraszamy przez siedem kolejnych piątków do wspólnej
modlitwy podczas Mszy św. o godz. 19.00.

5. Na ostatnią Septennę, która przypada w tym roku 29 maja, już dziś zapraszamy
wszystkie małżeństwa, a przede wszystkim te, które swój sakramentalny związek
zawarły na Skałce. Jest to tradycyjnie dzień modlitwy w ich intencji.

6. W piątek 17 kwietnia z racji uroczystego charakteru Oktawy Zmartwychwstania
Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

7. Za tydzień 19 kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. W
tym dniu również będą na Skałce dodatkowe Msze św. o godz. 11.30, 15.00 i 18.30.

8. Dziękujemy wszystkim wiernym za składane ofiary duchowe i materialne na rzecz
naszego klasztoru, seminarium i bazyliki, zwłaszcza w tym trudnym czasie. Naszym
Dobroczyńcom obiecujemy pamięć przed Bogiem w modlitwie.