Ogłoszenia na Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 2021 r.

1. Dziś na Skałce dodatkowe Msze św. o godz. 11.30, 15.00. Nie będzie
dodatkowych Mszy św. w poniedziałek wielkanocny.
2. W najbliższy piątek 9 kwietnia, rozpoczynamy na Skałce uroczystą Septennę,
przygotowującą do uroczystości św. Stanisława, patrona Polski i naszej bazylki.
Zapraszamy przez siedem kolejnych piątków do wspólnej modlitwy podczas
Mszy św. o godz. 19.00.
3. Na ostatnią Septennę, która przypada w tym roku 14 maja, zapraszamy
wszystkie małżeństwa, a przede wszystkim te, które swój sakramentalny
związek zawarły na Skałce. Jest to tradycyjnie dzień modlitwy w ich intencji.
4. W piątek 9 kwietnia z racji uroczystego charakteru Oktawy
Zmartwychwstania Pańskiego nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
5. Za tydzień 11 kwietnia obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Zachęcamy do przygotowania się do Święta Miłosierdzia – w naszej bazylice
nowenna z koronką, o godz. 15.00.
6. Dziękujemy wszystkim wiernym za składane ofiary duchowe i materialne na
rzecz naszego klasztoru, seminarium i bazyliki, zwłaszcza w tym trudnym czasie.
Naszym Dobroczyńcom obiecujemy pamięć przed Bogiem w modlitwie.
7. Życzenia.
Wraz z całym Kościołem powtarzamy dziś radosne – Jezus Chrystus,
Zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!
Życzymy, aby Jezus, nasza Pascha – przyniósł swoje dary płynące ze świąt
Wielkiej Nocy, łaskę przebaczenia, radości i nadziei na wszystkie wydarzenia
naszych zmagań i trudności osobistych, w naszych rodzinach i Ojczyźnie.
Niech nasz Pan znajdzie w nas ludzi gotowych do niesienia innym orędzia
Ewangelii pocieszania i miłosierdzia.
Z pamięcią w modlitwie, Ojcowie i Bracia Paulini.