Ogłoszenia na VI Niedzielę Wielkanocną 2022 r.

1. W tym tygodniu w liturgii: we wtorek – wsp. NMP Wspomożycielki
Wiernych; w czwartek – wsp. św. Filipa Neri; w tym dniu przypada
także Dzień Matki.
2. W sobotę, 28 maja we wspomnienie bł. Stefana Wyszyńskiego nasi
czterej Bracia Diakoni otrzymają na Jasnej Górze świecenia prezbiteratu.
Prosimy o modlitwę w ich intencjach.
3. Najbliższa niedziela, 29 maja, to uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. W tym dniu przed skałeczną bazyliką o godz. 15.00
rozpocznie się koncert „GOSPEL na Skałce”. Serdecznie
zapraszamy.
4. Nabożeństwa majowe w naszej bazylice sprawowane są o godz.
18.30, a niedziele o godz. 17.00.
5. Rozpoczęliśmy przygotowania do tradycyjnego „Dnia Dziecka na
Skałce”. W tym roku rozpoczniemy go wcześniej – o godz. 10.00.
Zapraszamy dzieci, rodziców i osoby, które chciałby się wałczyć w
pomoc i organizację tego wydarzenia.
6. Dziękujemy wszystkim naszym dobrodziejom za życzliwość i
wspieranie naszej posługi. Chcielibyśmy wyjść naprzeciw wszystkim,
którzy uczęszczają na liturgię do naszej bazylki, a mają problem z
dostaniem się w pobliże Skałki. Dla nich, w każdą niedzielę czy
święta, będzie otwarta łąka, na której będzie można zaparkować
przed Mszą św. swój samochód.