Ogłoszenia na XX Niedzielę Zwykłą

1. Bazylika na Skałce po raz kolejny włącza się w święto „Cracovia Sacra”.
Zapraszamy na wystawę plenerową na dziedzińcu: „Krzyże w kapliczkach
przydrożnych” oraz „Paulini w Europie, wczoraj i dziś – 550 lat na osi czasu” – w
wejściu do Krypty zasłużonych Polaków. Dziś i jutro zwiedzanie Panteonu –
wstęp wolny. Zapraszamy również na dzisiejszy koncert w bazylice o godz.
18.30 pt. „Oto Matka Twoja”. Treścią koncertu będzie Oratorium Haydna
„Siedem ostatnich słów Chrystusa” oraz „Stabat Mater”.
2. Jutro, 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Poświęcenie plonów i
kwiatów na każdej Mszy świętej. Msze św. według porządku niedzielnego. 15
sierpnia wspominamy również rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku i
duchowe zwycięstwo Matki Bożej w sercach modlących się wówczas Polaków.
3. W kalendarzu liturgicznym: w środę, 17 sierpnia – wspomnienie św. Jacka,
dominikanina; a sobota, 20 sierpnia – św. Bernarda, franciszkanina i doktora
Kościoła.
4. W przyszłą niedzielę 21 sierpnia z bazyliki Bożego Ciała na Kazimierzu o godz.
12.15 wyruszy z modlitwą za Polskę i o pokój na świecie, procesja różańcowa z
Najświętszym Sakramentem. Zakończenie Na Skałce na Ołtarzu Trzech
Tysiącleci. Zapraszamy
5. Przypominamy o możliwości zwiedzania Skałki z przewodnikiem. Szczegóły
przy wejściu do Krypty lub na naszej stronie internetowej.
6. Dziękujemy naszym ofiarodawcom i dobrodziejom, za wszelkie gesty pamięci.
Tak wielu odpowiedziało wspierając remont przy bazylice od strony Wisły.
Zakończenie prac planujemy na koniec września. Bóg zapałać.