Ogłoszenia na XXXII niedzielę zwykłą 2020

1. Dzisiaj przypada Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Pamiętajmy w
naszej modlitwie o prześladowanych chrześcijanach.
2. W poniedziałek 9 listopada przypada święto: Rocznica poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej. We wtorek 10 listopada wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła.
3. W środę 11 listopada we wspomnienie liturgiczne św. Marcina z Tours, biskupa,
obchodzimy Święto Narodowe Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Msza św. w
intencji naszej Ojczyzny o godz. 19.00. Polecamy Miłosierdziu Bożemu wszystkich,
którzy oddali życie w walce o niepodległość naszej Ojczyzny. Przyzywamy
wstawiennictwa Maryi Królowej Polski oraz św. Stanisława, biskupa i męczennika ze
Skałki, módlmy się za dzisiejszą Polskę, by pozostała wierna swojej wierze, tradycji i
kulturze oraz o poszanowanie każdego życia ludzkiego, poprawę życia rodzin i
wierność prawdzie.
4. W czwartek 12 listopada przypada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i
męczennika; w piątek wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i
Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
5. W czwartek 12 października o godz. 19.00 Msza św. i Modlitwa Uwielbienia Boga
ze świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów. Serdecznie zapraszamy wraz
z Rycerstwem św. Michała Archanioła wszystkich wiernych do modlitwy razem z
Aniołami.
6. W przyszłą niedzielę 15 listopada, o godz. 10.30 Msza św. Jasnogórskiej Rodziny
Różańcowej. Po Mszy św. wspólna modlitwa różańcowa.
7. W następną niedzielę także serdecznie zapraszamy na Eucharystię o godz. 15.30
osoby z zespołem Aspergera (szczególnie dzieci), a także ich rodziny i przyjaciół.
8. W następną niedzielę obchodzić będziemy IV Światowy Dzień Ubogich.
9. Informujemy, że do 29 listopada obowiązują nowe przepisy dotyczące możliwości
uczestnictwa wiernych w nabożeństwach w kościele. To 1 osoba na 15 m2. Prosimy
o przestrzeganie zasad sanitarnych.
10. Wszystkim Ofiarodawcom, Dobrodziejom naszej bazyliki, klasztoru oraz
seminarium składamy podziękowania. Szczególnie wyrazy wdzięczności
kierujemy do tych, którzy w poczuciu troski o nas, przekazali ofiarę na
renowację średniowiecznego muru od ul. Paulińskiej, który dwa lata temu uległ
poważnej katastrofie. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.