Ogłoszenia na XXXII niedzielę zwykłą 2021

1. Dzisiaj przypada pierwsza niedziela miesiąca, po Mszy św. o godz. 10.30
wspólna modlitwa różańcowa Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej.
2. We wtorek, 9 listopada przypada święto: Rocznica poświęcenia Bazyliki
Laterańskiej, w środę 10 listopada – wspomnienie św. Leona Wielkiego,
papieża i doktora Kościoła.
3. W czwartek, 11 listopada, we wspomnienie liturgiczne św. Marcina z Tours,
biskupa, obchodzimy po raz 103 Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości.
Zapraszamy na Msze św. w intencji naszej Ojczyzny o godz. 19.00. Polecamy
Miłosierdziu Bożemu wszystkich, którzy oddali życie w walce o niepodległość
naszej Ojczyzny.
4. W piątek, 12 listopada przypada wspomnienie św. Jozafata, biskupa i
męczennika; w piątek wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
5. W czwartek 11 listopada po Msza św. wieczornej zapraszamy na modlitwę
uwielbienia Boga ze świętym Michałem Archaniołem i Chórami Aniołów.
6. Zapraszamy na codzienna modlitwę za zamarłych – różaniec z wypominkami
o godz. 18.30, a w niedzielę o godz. 17.00.
7. W przyszłą niedzielę, Stowarzyszenie „Dobrosław” będzie kwestowało na
rzecz chorej dziewczynki.
10. Wszystkim naszym Ofiarodawcom, szczególne wyrazy wdzięczności za
piękną postawę ofiarności i troski o nas oraz finansową pomoc w renowacji
zabytkowej elewacji frontowej. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.