Prymas na Skałce – Pytania o patriotyzm …

Klasztor Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie
oraz
Instytut Pamięci Narodowej
zapraszają
na spotkanie dyskusyjne z cyklu

Prymas na Skałce – Pytania o patriotyzm …

WIARA – PATRIOTYZM – TOŻSAMOŚĆ – PAMIĘĆ
Kraków, 23 listopada 2021 r., godz. 18.00
Aula Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów,
ul. Skałeczna 16

PROGRAM:
18.00 – rozpoczęcie spotkania: o. dr Mariusz Tabulski OSSPE,
dr hab. Filip Musiał (IPN, Akademia Ignatianum w Krakowie)
18.15 – panel dyskusyjny z udziałem dr. hab. Rafała Łatki
(IPN, Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej)
i dr. Pawła Ukielskiego (Muzeum Powstania Warszawskiego),
prowadzenie: dr Andrzej Sznajder (IPN)
19.15 – dyskusja