RATUJEMY SKAŁECZNY MUR

Na Skałce w Krakowie, w miejscu męczeństwa w. Stanisława oraz panteonie wielkich Polaków – kończymy prace ratujące zabytkowy mur średniowecznego Kazimierza z XIV wieku. Uległ on nagłemu zniszczeniu w 2018 r. Skutki zniszczenia, jak orzekli konserwatorzy, miały charakter katastrofalny dla całej konstrukcji muru od. ul. Paulińskiej. Groziło zwaleniem się średniowiecznego muru, będącego jedną z pozostałości średnowiecznego miasta Kazimierz. Dzięki dotacjom Stołecznego Komitetu Odbudowy Miasta Karkowa, MKiDN oraz Urzędu Miasta Krakowa, mogliśmy podjąć się tego bardzo trudnego zadania. W ciagu dwóch lat został naprawiony mur o długości pond 100 m. 

Pragniemy poinformować, że mimo uzyskanych dotacji – do końca listopada musimy przekazać wykonawcom jeszcze kwotę – 150 tys. zł. 

Zwracamy do ludzi którym leży na sercu piękno Krakowa, gorącą prośbą o konkretną pomoc finansową w odbudowie średniowiecznego muru! 

Z góry dziękujemy wszystkim wspierającym nasz klasztor i bazylikę. Dobrodziejów Skałki polecamy w naszych modlitwach Ojcu Niebieskiemu.

Darowiznę można przekazać na konto klasztoru na Skałce 

PKOBP Oddział 1 w Krakowie
90 1020 2892 0000 5402 0015 9368