Strategia rozwoju funkcji turystycznych Bazyliki na Skałce w Krakowie

Zakon świętego Pawła Pierwszego Pustelnika Klasztor na Skałce przystępuje do kolejnego etapu tworzenia Szlaku Paulinów. Dzięki dotacji uzyskanej w konkursie Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska Gościnna” (Priorytet 1: Tworzenie, rozwój, aktywizacja i promocja produktów turystycznych i oferty turystycznej regionu) jeszcze w tym roku powstanie „Strategia rozwoju funkcji turystycznych Bazyliki na Skałce”.

Powołanie na wiosnę 2021 r. do życia małopolskiego odcinka Szlaku Paulinów oraz brak turystów w czasie pandemii, stał się okazją do dyskusji, w czasie której – okazało się, że  Bazylika św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Krakowie, czyli miejsce potocznie nazywane Skałką, nie wykorzystuje swojego potencjału turystycznego. Pomimo unikatowego dziedzictwa i dogodnego położenia w pobliżu popularnych traktów turystycznych, nie jest miejscem docelowym turystycznych wizyt. Stąd zrodziła się potrzeba rozwinięcia oferty turystycznej tego miejsca. Ojcowie paulini do współpracy zaprosili Agencję Marketingową LOCATIVO, mającą doświadczenie w tworzeniu produktów turystyki kulturowej. Wspierają nas w tym interdyscyplinarnym dziele także artyści, architekci, naukowcy, przewodnicy turystyczni, przedstawiciele urzędów: konserwatorskiego, miejskiego wojewódzkiego i inni.

Opracowanie i wdrożenie strategii przełoży się na: poszerzenie oferty turystyki kulturowej, religijnej i pielgrzymkowej w Małopolsce, powstanie oferty i infrastruktury turystycznej na Skałce, profesjonalizację obsługi turystów, możliwość obcowania z żywą religijnością, stworzenie nowoczesnych form udostępniania dziedzictwa Skałki i nowej przestrzeni czasu wolnego w mieście – miejsca turystyki zrównoważonej, integrację miejsca z lokalną społecznością.

Zadanie jest komplementarne z działaniami podejmowanymi przez Paulinów, władze Małopolski i Krakowa, takimi jak utworzenie Szlaku Paulinów, rozwój turystyki religijnej, pielgrzymkowej i kulturowej w regionie, prowadzenie zrównoważonej turystyki na terenie Krakowa, rewitalizacja bulwarów wiślanych, wykreowanie nowych atrakcji turystycznych w mieście i przestrzeni przyjaznej mieszkańcom.