UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALNANGO POCZECIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia – zapraszamy do bazyliki Na Skałce
na celebrację Mszy św. w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
która jest patronalnym świętem Paulińskiego Wyższego Seminarium Duchownego.
Godz. 18.30 – Nieszpory
Godz. 19.00 – Eucharystia

***

Po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi 8 grudnia 1854, bł. Pius IX
ustanowił ten dzień uroczystością Niepokalanego Poczęcia. „Najświętsza Maryja
Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej
Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa,
Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana czysta od wszelkiej zmazy
grzechu pierworodnego”.
Boże, Ty przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś
swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci
Chrystusa zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do
Ciebie bez grzechu.