WAŻNA INFORMACJA!!!

W związku z epidemią koronawirusa organy państwowe zdecydowały, iż od dnia 25 marca we Mszy Świętej lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Uprzejmie prosimy o respektowanie powyższego zarządzenia i dostosowanie się do obowiązujących wytycznych.

           Wszystkich wiernych zachęcamy do łączenia się w modlitwie ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu.

             W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o Wszystkich mieszkańcach Krakowa, polecając Was szczególnej opiece Patronów Bazyliki Na Skałce św. Michała Archanioła oraz św. Stanisława Biskupa i Męczennika.

                                                                                          OO. Paulini