ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO 750. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. EUZEBIUSZA

„Rozpoczynając 20 stycznia 2020 roku jubileusz 750. rocznicy śmierci naszego
Założyciela bł. Euzebiusza, nie przypuszczaliśmy, że Boża Opatrzność przeprowadzi nas
przez ten czas zupełnie innymi drogami, aniżeli sami to zaplanowaliśmy. Dzisiaj już
wiemy, że można ją odczytać jako znak czasu. Stając z pokorą i współczuciem wobec
licznych ludzkich tragedii spowodowanych konsekwencjami nowej choroby, chcemy
jednocześnie widzieć w tym doświadczeniu znak miłosiernego Boga, który przypomina, że
jako ludzie zależymy całkowicie od Niego, wszystko, co posiadamy jest Jego darem i
ostatecznie On jest Panem życia i śmierci.
Bł. Euzebiusz przemawia do nas poprzez swoją wierność Bogu. Jawi się jako mąż,
którego charakterystyczną cechą jest wytrwałość i konsekwencja w realizacji raz obranej
drogi życiowej. On był owym płomieniem rozpalonym gorliwością, którą zapalał innych,
przyciągał i wokół siebie gromadził”.

Frag. z listu O. Arnolda Chrapkowskiego
Generała Zakonu Paulinów

W środę, 20 stycznia w święto bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, założyciela
Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, uroczyście kończymy obchody
Jubileuszu 750– lecia Jego śmierci.
Zapraszamy na Msze św. w skałecznej bazylice o godz. 12.15 – pod
przewodnictwem O. Piotra Łozy, Definitora Generalnego.