Zakończenie Roku Jubileuszowego

ZAKOŃCZENIE ROKU JUBILEUSZOWEGO

750. ROCZNICY ŚMIERCI BŁ. EUZEBIUSZA

 

 

Bł. Euzebiusz – Boży Ogień, pośrodku kryzysu Kościoła

Dnia 20 stycznia 2021 roku, w liturgiczne święto bł. Euzebiusza z Ostrzyhomia, Założyciela Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika, miało miejsce uroczyste zamknięcie Jubileuszowego Roku Błogosławionego Euzebiusza na krakowskiej Skałce. Jubileusz ten, świętowany przez Ojców i Braci Paulinów w 750. rocznicę narodzin ich Założyciela dla nieba, obchodzono pod hasłem „DZIEDZICTWO – ŚWIADECTWO – PROROCTWO”.

Z tej okazji w siedzibie Wyższego Seminarium Duchownego Zakonu Paulinów na Skałce w Krakowie odbyła się konferencja. Otworzył ją rektor WSD i przeor Konwentu skałecznego, o. dr Mariusz Tabulski. Po przywitaniu zebranych, rektor oddał głos o. Markowi Nowackiemu, założycielowi i wieloletniemu opiekunowi Wspólnoty Błogosławionego Euzebiusza, zrzeszającej osoby wspierające członków Zakonu modlitwą. W prelekcji pt. „Co wiemy o bł. Euzebiuszu? Życie – kapłaństwo – misja” o. Marek Nowacki przybliżył słuchaczom postać i dzieło bł. Euzebiusza, kontekst historyczny jego życia i działalności duszpasterskiej oraz jego charyzmat i misję na tle duchowych przekształceń XIII-wiecznych Węgrzech i całej Europy ogarniętej duchem kościelnej odnowy.

Następnie odbyła się krótka prezentacja książki Karoliny Kalinowskiej pt. „Boży płomień. Błogosławiony Euzebiusz z Ostrzyhomia”, wydanej w Roku Jubileuszowym nakładem wydawnictwa Paulinianum. Po niej o. Mariusz Tabulski otworzył dyskusję na temat: „Euzebiusz – Boży Ogień pośrodku kryzysu Kościoła”. Udział w dyskusji wzięli: dziennikarz i publicysta red. Grzegorz Górny, red. Marcin Jakimowicz z Gościa Niedzielnego oraz paulin, o. dr. hab. Michał Legan.

Redaktor Grzegorz Górny podjął temat aktualności zaproponowanej przez bł. Euzebiusza radykalnej duchowości paulińskiej w sytuacji kryzysu Kościoła katolickiego w Europie XXI wieku. Zwrócił uwagę na podobieństwo realiów współczesnego świata do czasów bł. Euzebiusza, żyjącego w XIII stuleciu: zagrożenie ze strony rosnących wpływów islamskich, ataki na wiarę katolicką i masowe prześladowania chrześcijan, powtarzające się akty bluźnierstw i profanacji, pogłębiający się rozłam wewnątrz Kościoła i liczne zgorszenia – a także czas nowej, paraliżującej funkcjonowanie całych społeczeństw „zarazy”: Covid-19.

W odpowiedzi głos zabrał o. Michał Legan. W swojej wypowiedzi położył nacisk przede wszystkim na czystość, niezmienność doktryny i troskę Zakonu o zgodność charyzmatu paulińskiego z nauką Kościoła katolickiego, prowadzonego przez wieki przez kolejnych jego zwierzchników na Piotrowej Stolicy.

Na zakończenie red. Marcin Jakimowicz, z wdzięcznością odniósł się do ponad 20.letniej relacji z Paulinami, pomocy jakiej doświadczył, mimo różnych przemian – On sam i jego wspólnota. Podzielił się też refleksją będącą odpowiedzią na pytanie: jak przekazywana przez pokolenia w duchu spuścizny po św. Pawle Pierwszym Pustelniku oraz bł. Euzebiuszu z Ostrzyhomia, ma do zaproponowania człowiekowi XXI wieku? Podkreślił wagę odkrywania charyzmatu duchowej pustyni w sercu współczesnego świata i rolę każdego, pojedynczego człowieka w dziejach zbawienia ludzkości – wielkie dzieła, jakich Bóg dokonuje przez tych, którzy pozwalają się prowadzić ogniowi Jego Ducha.

Tym akcentem zakończono konferencję, a wszyscy jej uczestnicy przeszli do pobliskiej bazyliki pw. św. Michała Archanioła i św. Stanisława BM na uroczystą Eucharystię. Dziękczynnej Mszy Świętej przewodniczył Definitor Zakonu Paulinów, o. Piotr Łoza, który wygłosił słowo Boże na temat duchowości pustelniczej w realiach współczesnego świata oraz indywidualnego powołania każdego człowieka do budowania intymnej, osobowej relacji z Jezusem Chrystusem Zbawicielem świata.

Karolina Kalinowska

 

 

„Rozpoczynając 20 stycznia 2020 roku jubileusz 750. rocznicy śmierci naszego Założyciela bł. Euzebiusza, nie przypuszczaliśmy, że Boża Opatrzność przeprowadzi nas przez ten czas zupełnie innymi drogami, aniżeli sami to zaplanowaliśmy. Dzisiaj już wiemy, że można ją odczytać jako znak czasu. Stając z pokorą i współczuciem wobec licznych ludzkich tragedii spowodowanych konsekwencjami nowej choroby, chcemy jednocześnie widzieć w tym doświadczeniu znak miłosiernego Boga, który przypomina, że jako ludzie zależymy całkowicie od Niego, wszystko, co posiadamy jest Jego darem i ostatecznie On jest Panem życia i śmierci.

Bł. Euzebiusz przemawia do nas poprzez swoją wierność Bogu. Jawi się jako mąż, którego charakterystyczną cechą jest wytrwałość i konsekwencja w realizacji raz obranej drogi życiowej. On był owym płomieniem rozpalonym gorliwością, którą zapalał innych, przyciągał i wokół siebie gromadził”.

Frag. z listu O. Arnolda Chrapkowskiego

Generała Zakonu Paulinów

 

Zachęceni słowami Przełożonego generalnego Zakonu Paulinów, zapraszamy do łączności z Ojcami i Braćmi Paulinami z klasztoru na krakowskiej Skałce i modlitwy przez wstawiennictwo bł. Euzebiusza. Zapraszamy:

1. W poniedziałki każdego tygodnia, jeśli na to pozwoli liturgia dnia, będzie sprawowana Msza św. z formularza o bł. Euzebiuszu.

2. Zapraszamy do włączenia się w działalność „Wspólnoty bł. Euzebiusza” (więcej http://www.cbe.paulini.pl)

3. „Płomyki w Zakon zebrane – 12 rozmów o duchowości”. To cykl filmów, z okazji 750. rocznicy śmierci bł. Euzebiusza, założyciela Zakonu Św. Pawła I Pustelnika. Rozmowy przygotowane i poprowadzone przez o. Michała Legana z Jego niezwykłymi Gośćmi, na ważne tematy życia paulińskiego i duchowego, mogą posłużyć w indywidualnej i wspólnotowej refleksji nad dziedzictwem i współczesnością paulińskiego i zakonnego powołania (więcej https://www.youtube.com/watch?v=n2m1gjxfyeI )

4. Modlitwa o powołania do Zakonu i wytrawność dla Paulinów: Ojców, Braci, Braci kleryków i Nowicjuszy (więcej http://www.powolania.paulini.pl).