Zaproszenie Ks. Abp. Marka Jędraszewskiego na Uroczystości ku czci św. Stanisława na Skałce

Ukochani Archidiecezjanie!
Coroczna procesja z Wawelu na Skałkę i uroczysta Eucharystia ku czci świętego
Stanisława, Biskupa i Męczennika, są okazją do wielkiej wspólnotowej modlitwy za
naszą Ojczyznę i za Kościół w Polsce, za wszystkich rodaków w kraju i poza granicami.
Przyzywając wstawiennictwa Świętego Biskupa, który postrzegany jest jako ojciec
i opiekun całej Ojczyzny, a także patron we wszystkich jej potrzebach, Polacy od setek
już lat pielgrzymują do Sanktuarium jego Męczeństwa i proszą o błogosławieństwo dla
swojej Ojczyzny. Od dokładnie 550 lat świadkiem tego fenomenu wiary jest Zakon Ojców
Paulinów, który za sprawą biskupa Jana Rzeszowskiego, biskupa krakowskiego, oraz
księdza Jana Długosza, kanonika Kapituły Katedralnej na Wawelu, w 1472 roku stał się
stróżem miejsca męczeńskiej śmierci Świętego Biskupa Stanisława.
W tym roku tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę będzie miała miejsce
w niedzielę 8 maja. Uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski wyruszy
z wawelskiego wzgórza o godz. 9.00, a zakończy się na Skałce, gdzie przy ołtarzu
Trzech Tysiącleci Mszy świętej ku czci świętego Stanisława przewodniczył będzie
i homilię wygłosi Ksiądz Arcybiskup Jan Romeo Pawłowski, Sekretarz
ds. Przedstawicielstw Papieskich w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej.
Proszę, aby w czasie procesji reprezentowane były wszystkie wspólnoty
parafialne Archidiecezji Krakowskiej wraz ze swoimi duszpasterzami. Zapraszam zakony
żeńskie i męskie, osoby konsekrowane, dzieci, młodzież, studentów, szkoły katolickie,
duszpasterstwa, organizacje i stowarzyszenia katolickie, bractwa i ruchy, asysty
procesyjne w strojach regionalnych. Proszę o udział w procesji ludzi nauki i kultury,
przedstawicieli wyższych uczelni naszego miasta, władz państwowych i samorządowych.
Zapraszam wszystkich Ukraińców obecnie zamieszkujących Kraków. Niech w
tegoroczną Uroczystość ku czci świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego
patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej, do Wszechmogącego Boga popłynie ufna
modlitwa o nową moc Ducha Świętego dla tych, którzy walczą o wolność Ukrainy. Niech
jak najliczniejszy udział w krakowskich uroczystościach będzie naszym wspólnym
świadectwem niezachwianej wiary, głębokiej ufności i miłości względem Boga i siebie
nawzajem.
Z pasterskim błogosławieństwem

 Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski