Zaproszenie

z a p r a s z e n i e

CYKL ADWENTOWYCH SPOTKAŃ
P.T. „C Z U W J C I E”

•6 i 7 grudnia 2022 r.; godz. 18.30
AKATYST ku czci Najświętszej Maryi Pannie
– w wykonaniu Scholi gregoriańskiej WSD Zakonu Paulinów

•8 grudnia 2022 r.; godz. 19.00
Msza Święta w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
– patronalne święto Seminarium Zakonu Paulinów
– udział wezmą: Schola gregoriańska WSD Zakonu Paulinów
Chór św. Michała Archanioła oraz Soliści Opery Krakowskiej

•11 grudnia 2022 r.; godz. 12.30
Uroczysta Msza Święta w intencji NSZZ „Solidarność”
oraz kanonizacji bł. Ks. Jerzego Popiełuszki
połączona z przekazaniem wykonanego przez Janinę Ziętek
ornatu dedykowanego Patronowi Solidarności

Po Mszy św. koncert Pieśni dla „WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI”
– utwory J. Kaczmarskiego i P. Gintrowskiego
Zaśpiewają: Zbigniew Grzyb i Przyjaciele

Zapraszają Ojcowie Paulini