ZWIEDZANIE SKAŁKI – SCENARIUSZE OPROWADZENIA DLA PRZEWODNIKÓW

Krakowska Skałka to miejsce, w którym przeplatają się duchowość i historia Polaków. Jest to skarb polskiego dziedzictwa, świadek dziejów narodu. Niesie to ze sobą nie lada wyzwanie dla przewodniczek i przewodników – jak opowiadać o Skałce, by w przystępny sposób przekazać bogactwo treści i znaczeń, które w sobie skrywa? W odpowiedzi na tę potrzebę opracowano scenariusze oprowadzania, odpowiadające specyfice różnych grup odbiorców. Jest to również zaproszenie do rozpoczęcia przygody na Szlaku Paulinów, którego Skałka jest częścią.
Do korzystania z powstałych scenariuszy zapraszamy wszystkich oprowadzających po Skałce – zwłaszcza przewodniczki i przewodników oraz nauczycielki i nauczycieli. Scenariusze dostępne są bezpłatnie – wystarczy zgłosić chęć ich uzyskania (szczegóły na stronie: https://skalka.paulini.pl/dla-przewodnikow/).*

* Scenariusze powstały w ramach realizacji zadania publicznego Województwa Małopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w 2022 r. pn. Małopolska Gościnna – II edycja – Małopolski odcinek Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – oznakowanie, aktywizacja i promocja Szlaku pn. Opracowanie i wdrożenie scenariuszy oprowadzania po Klasztorze Paulinów Na Skałce