Tadeusz Banachiewicz

– astronom, matematyk i geodeta.

Wieloletni profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i dyrektor Obserwatorium Astronomicznego UJ, członek Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk, w latach 1932-1938 wiceprezes Międzynarodowej Unii Astronomicznej.

Profesor Banachiewicz zajmował się problemami mechaniki nieba, astronomii sferycznej i geodezji. Prowadził obserwacje gwiazd zmiennych. Zajmował się także między innymi obliczaniem orbit komet i planetoid. Opracował metodę obliczania orbit parabolicznych: metoda Banachiewicza-Olbersa.

Już w 1930 roku – wkrótce po odkryciu Plutona przez amerykańskiego astronoma Clyde Tombaugha – określił wstępnie na podstawie pierwszych obserwacji planety jej orbitę. Do wykonania tych obliczeń zastosował opracowane przez siebie specjalne wzory matematyczne zwane krakowianami. Stanowiły one wówczas ogromny postęp w obliczeniach astronomicznych. Imię Banachiewicza noszą dziś: jedna z planetoid oraz krater na niewidocznej z Ziemi stronie Księżyca.