Wincenty Pol

- poeta, badacz geografii ziem polskich. Uczestnik powstania…

Lucjan Siemieński

- poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta. Uczestnik…

Ignacy Kraszewski

- pseudonim Bogdan Bolesławita - pisarz, publicysta, redaktor,…

Czesław Miłosz

Bóg obdarował Miłosza darem przywołanym słowami Psalmu 90…

Karol Szymanowski

- kompozytor polski, pianista, wielki dziedzic tradycji chopinowskiej. Duchowy…

Ludwik Solski

- właściwie Napoleon Sosnowski, wybitny aktor i reżyser. Występował…

Teofil Lenartowicz

- rzeźbiarz, pisarz. Należał do kręgu Cyganerii warszawskiej,…

Henryk Siemiradzki

- polski malarz, czołowy przedstawiciel akademizmu w malarstwie…

Jan Długosz

- kanonik krakowski, historyk, dyplomata. Piastował funkcję…

Jacek Malczewski

- artysta malarz. Rektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych…